SAD zet zijn schouders onder een nieuw raamakkoord in de zorg

Sint-Annendael Grauwzusters ondertekende mee de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het optimaliseren van het zorgaanbod in de regio.  Het raamakkoord is een inspanningsverbintenis die kadert in het streven naar een lijnoverschrijdende, naadloze zorgcontinuïteit voor de persoon met een zorgbehoefte via het maken van goede multidisciplinaire afspraken, een sluitende communicatie en een kwaliteitsvolle samenwerking tussen de persoon met een zorgbehoefte en/of de mantelzorg, de eerstelijnsgezondheidszorg, de thuiszorg, de residentiële ouderenzorg en de partners uit de geestelijke gezondheidszorg.  Deze overeenkomst heeft tot doel een vlotte overgang te realiseren van de thuissituatie of residentiële of semiresidentiële voorziening naar het ziekenhuis en omgekeerd.