Kindvriendelijk

Kinderen zijn zeer zeker welkom in het ziekenhuis.
In de cafetaria is een kindvriendelijke speelhoekje geïnstalleerd. Ook in de tuinen kunnen zij ravotten. 
Er zijn ook leeftijdsgebonden informatiebrochures voor kinderen waarin ze uitleg vinden over het psychisch ziek zijn en wat dit voor hen kan betekenen.

Kopp: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen
In het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael is een Kopp-contactpersoon aangesteld.  
Deze Kopp-contactpersoon vervult een brugfunctie en is aanspreekbaar voor vragen van kinderen en/of hun ouders of andere begeleiders. Het accent ligt op informatieverstrekking over waar kinderen en hun ouders terecht kunnen voor hulp en begeleiding. Indien nodig en na overleg met de ouder(s) kan ook een afspraak worden geregeld met interne medewerkers.
De Kopp-contactpersoon geeft aan de kinderen geen informatie over de specifieke problematiek van de ouder.