Opname, verblijf en ontslag

 

Ontslag

Het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annanedael eindigt met het advies voor ontslag. De beslissing tot ontslag wordt genomen door de behandelende geneesheer in overleg met de leden van het behandelingsteam, met de familie en de patiënt.

Advies voor ontslag betekent niet altijd het einde van de behandeling. Indien verdere begeleiding, behandeling of nazorg aangewezen is na ontslag, zal de geneesheer dit met u afspreken.

Het behandelteam brengt uw huisarts en/of andere hulpverleners op de hoogte.

Als u wenst om met een ziekenwagen of met een taxi naar huis vervoerd te worden, dan kunt u dit het best tijdig vragen aan een lid van het behandelteam. Houd er wel rekening mee dat niet alle kosten worden vergoed. Voor meer informatie hierover wendt u zich best tot uw ziekenfonds of verzekeraar.