Activiteitencentrum Ak'Cent

Ak’cent, een extramuraal dagactiviteitencentrum, wil voor zijn doelpubliek – volwassenen en sinds 2008 ook ouderen die omwille van psychiatrische problemen en de psychosociale weerslag hiervan kiezen voor een actieve dagbesteding – enerzijds  een ondersteunend aanbod realiseren en anderzijds een aanbod gericht op ontwikkeling en rehabilitatie.
Dit wordt gerealiseerd door (1) het bieden van een dagvullende activiteitenpakket, gericht op het bieden van een dagstructuur, de creatie van zelfontplooiingsmogelijkheden en integratiebevordering en (2) deelnemers te begeleiden in hun persoonlijk traject naar andere vormings- en arbeidsinitiatieven buiten het hulpverlenercircuit. 
De drie peilers van het activiteitenaanbod – arbeids-, vormings- en ontspanningsactiviteiten – zijn in een vast uurrooster ingedeeld. In het activiteitenaanbod wordt er gezocht naar “echtheid” en maximale inclusie, gericht op een optimale integratie in de samenleving.

Hoe maakt u een afspraak bij het activiteitencentrum?