Opname, verblijf en ontslag

 

Verblijf

Dagindeling

De tijdstippen voor verzorging, onderzoeken, therapieën en dergelijke, kunnen sterk verschillen naargelang de zorgafdeling.
Concrete afspraken worden mondeling meegedeeld bij de start van uw verblijf.

Indicatief zijn de tijdsstippen van maaltijden en therapie:
    Ontbijt: 08u tot 8u30
    Therapieën: Van 09u tot 11u30
    Middagmaal: 11u45 
    Therapieën: Van 13u30 tot 16u
    Avondmaal 16u45

Mochten bepaalde gewoonten of speciale maatregelen u niet duidelijk zijn, vraag dan gerust meer uitleg aan de verpleegkundigen.


Bezoek 

Bij opname wordt u meegedeeld op welke tijdsstippen bezoek mogelijk is. Klik hier voor een volledige lijst van de bezoekuren.
Het bezoek vindt plaats op de afdeling of in de cafetaria.


Algemene schikkingen

Roken
Sinds 1 juli 2005 heerst er een strikt rookverbod in heel het ziekenhuis. Er is een afgebakende rookruimte voorzien. Ook in de omliggende tuinen kan gerookt worden. In de gangen en cafetaria mag niet meer gerookt worden.

Alcoholgebruik en middelenmisbruik
Alcohol- en druggebruik alsook misbruik van niet-voorgeschreven medicatie is verboden in het ziekenhuis.


Voorzieningen

Vrije tijd
Op elke afdeling staan TV, radio, CD-speler, gezelschapsspelen, sport- en ander ontspanningsmateriaal ter beschikking.

Winkel
In het winkeltje naast de cafetaria zijn 's middags, tijdens de week, rookgerief, dag- en weekbladen, en diverse gebruiksproducten te koop.

Kapsalon
Er is een kapsalon in het ziekenhuis, open op dinsdagnamiddag. Men kan een afspraak maken via de verpleegkundigen.

Voetverzorging
Een afspraak maken voor een voetverzorging bij de pedicure kan via de verpleegkundigen.

Bibliotheek
De patiënten kunnen gratis boeken ontlenen bij de bibliotheek van de Dienst Vrije Tijd.

Cafetaria
U kunt steeds terecht in de cafetaria, die zich bevindt bij de hoofdingang van het ziekenhuis.
Een speelhoekje staat ter beschikking van kinderen.
Er worden tijdens de bezoekuren kleine versnaperingen verkocht.
Bij de cafetaria en op verschillende plaatsen in het ziekenhuis staan automaten met warme en koude dranken.

Telefoon/Gsm
Familie en kennissen kunnen u telefoneren, bij voorkeur na 17u.
U kan ook zelf gebruik maken van de munt- en kaarttelefoons op de leefeenheid of in de inkomhal. Telefoonkaarten zijn te koop bij de receptie van het ziekenhuis.
Afspraken in verband met telefoon- en gsm-gebruik worden meegedeeld op de leefeenheid.

Wassalon
U kunt voor uw persoonlijke was terecht bij de industriële wasserij waarmee het ziekenhuis een samenwerkingscontract heeft. Concrete afspraken worden via de verpleging gemaakt.

Briefwisseling
De post wordt dagelijks op de leefeenheden bezorgd.
Personen die u schrijven, adresseren hun brief het best als volgt:
    Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael
    "naam leefeenheid"
    "(meisjes)naam van patiënt"
    Vestenstraat 1
    3290 Diest
U kunt brieven laten frankeren en versturen aan het onthaal.
Post die na uw ontslag toekomt, sturen wij terug naar de afzender.


Pastorale zorg

Op donderdag en zondag wordt een eucharistieviering gehouden in de kapel van het ziekenhuis.
Bij de opname wordt een insteekformulier voor morele, godsdienstige of filosofische bijstand aangeboden. De patiënt kan zo zijn persoonlijke voorkeur inzake de levensbeschouwelijke begeleiding duidelijk maken.