Voor activeringsbegeleiding

Hulpverleners, familie en/of cliënten die meer informatie wensen over de werking van het dagactiviteitencentrum en/ of de procedure tot deelname kunnen telefonisch contact opnemen tijdens de kantooruren via 013 33.61.19.

U wenst meer info over Ak’Cent ?


U wenst meer info over trajectbegeleiding ?