Voor therapiesessies

Afspraken voor een therapiesessie kan u enkel tijdens de kantooruren maken bij de begeleidend psycholoog. Hiertoe kan u contact opnemen met de onthaalbalie via 013 380511.

- Groepssessies voor mensen met angstklachten: Tania Jacobs
- Depressiegroep: Ingrid Daems
- Nazorggroep voor mensen met een verslaving: Griet Peeters, Elvira Chiodo
- Assertiviteitsgroep: Griet Peeters
- Psycho-educatie voor patiënten met een psychose – Liberman: Ingrid Deams
- Groepen voor familieleden van patiënten met een psychose: Kris Pieters
- Themagebonden Psycho-educatie sessies psychose: Ingrid Deams
- Mindfullness stemmingsstoornissen: Tania Jacobs
- Educatieve infosessies bipolaire stoornis voor patiënten en familieleden: Tania Jacobs

U wenst meer info over de Groepssessies voor mensen met angstklachten ?
U wenst meer info over de Depressiegroep ?
U wenst meer info over de nazorggroep voor mensen met een verslaving?
U wenst meer info over de assertiviteitstraining?
U wenst meer info over de Therapiesessies mbt psychoses ?
U wenst meer info over de Mindfullness stemmingsstoornissen ?
U wenst meer info over de educatieve infosessies bipolaire stoornis ?