Voor thuiszorg

Hulpverleners, familie en/of cliënten die moeilijkheden ervaren inzake het omgaan met psychiatrische problemen binnen de thuissituatie, kunnen telefonisch contact opnemen met de teamverantwoordelijke via 013 380565 tijdens de kantooruren.
Afhankelijk van de zorgvraag wordt de te volgen procedure afgesproken.

U wenst meer info over psychiatrische thuiszorg ?