Opname, verblijf en ontslag

 

Wat meebrengen

Voor de administratie:
- Uw identiteitskaart 
- Ziekenfondsgegevens: SIS-kaart en klevers / boekje van het ziekenfonds
- Indien men niet aangesloten is bij een ziekenfonds of die aansluiting niet in orde is, een toelatingsformulier van het O.C.M.W. of van een ander verzekeringsmechanisme
- Pensioennummer indien u gepensioneerd bent
- Bij voorkeur een verwijsbrief van uw huisarts of van een andere verwijzende arts
- Naam, adres, en telefoonnummer van uw huisarts en van een familielid en/of contactpersoon tot wie men zich kan wenden tijdens uw verblijf
- Eventueel formulieren bijkomende hospitalisatieverzekering. Als u een persoonlijke verzekering heeft afgesloten, dan verwittigt u best uw verzekeringsinstelling.
Uw ziekenfonds worden door onze diensten automatisch op de hoogte gebracht van uw opname.


Voor de geneesheer:
- Verwijsbrief van de huisarts of behandelend arts
- Eventueel medische documenten (RX-opnames, labo-uitslagen, verslagen van vroegere onderzoeken, …)
- Medicatie die u gebruikt in de originele verpakking, samen met uw medicatieschema (=op welke momenten u uw medicatie moet innemen)
- Bloedgroepkaart
- Vaccinatiekaart
- Gegevens over allergieën en dieet


Voor uzelf:
- Prettig zittende kledij voor alle weersomstandigheden 
- Aangepaste kledij voor ontspanning, sport en creatieve activiteiten 
- Ondergoed
- Toiletgerief, handdoeken en washandjes 
- Nachtkledij, kamerjas en pantoffels 
- Eventueel een beetje zakgeld. Breng geen grote sommen mee.
- Lectuur of handwerk als vrijetijdsbesteding. Vergeet ook uw bril niet.
- Telefoonnummers van familieleden/bekenden
Kostbare of waardevolle voorwerpen kunt u beter thuislaten. De instelling kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies of diefstal.
Het gebruik van elektrische toestellen op de kamer wordt afgesproken met de hoofdverpleegkundige van de afdeling.