Gerontopsychiatrisch diagnosecentrum

Het diagnosecentrum ‘De Veste’ is een ambulante consultatiedienst die met behulp van een multidisciplinair team – bestaande uit een psychiater, een neuroloog en een klinisch psycholoog – personen met een gerontopsychiatrisch probleem van cognitieve of functionele aard evalueert en diagnosticeert.

Patiënten kunnen voor diverse problemen in het centrum terecht: (plotse) gedragsveranderingen, onduidelijkheid rond mentale functies (verwardheid, geheugenproblemen, …) en stemmingsveranderingen.
Primaire doelstellingen zijn op een snelle en efficiënte manier een diagnose en een gespecialiseerd advies geven (en mede hierdoor een eventuele ziekenhuisopname helpen voorkomen) en de verwijzer, familie en mantelzorgers op de eerste lijn ondersteunen.

De verwijzingen gebeuren meestal door de huisarts, maar ook andere hulpverleners, de patiënt en zijn familie kunnen bij het centrum aankloppen. Neem daarom contact op met uw huisarts en breng uw probleem en het centrum ‘De Veste’ ter sprake. Hij zal een afspraak voor u regelen. U of uw familie kan ook zelf rechtstreeks contact met ons opnemen voor een eerste kennismakingsgesprek.

Na een intakegesprek met patiënt en familie wordt op basis van deze anamnestische gegevens door het multidisciplinair team een diagnostisch plan opgesteld. De diagnostische handelingen omvatten consultaties bij de bovengenoemde specialisten, een neuropsychologisch testonderzoek en technische onderzoeken (bloedonderzoek, CT, NMR, …). Bundeling van deze gegevens tijdens het multidisciplinair overleg leidt tot een diagnose, een advies rond behandeling, ondersteuning en eventuele follow-up. De diagnose wordt samen met het advies schriftelijk meegedeeld aan de verwijzer. Met patiënt en zijn familie kan dit eveneens uitgebreid besproken worden.

Welke service bieden wij?
- evalueren van de aandachts- en geheugenfuncties, flexibiliteit in denken
- evalueren van bredere psychiatrische problematiek
- onderzoek naar onderliggende lichamelijke aandoeningen
- advies rond verdere, al dan niet medicamenteuse, behandeling
- oriëntatie in sociaal netwerk

Neemt dit veel tijd in beslag?
- Het kennismakingsgesprek gaat (meestal) door op maandagvoormiddag en duurt ongeveer anderhalf uur. Op dat
  ogenblik kan ook een bloedafname gebeuren.
- Indien nodig wordt er binnen de week (op woensdag of donderdag) een CT schedel gepland in het AZ Diest.
- Ook wordt er, indien nodig, in diezelfde week een testpsychologisch onderzoek gepland (duurtijd circa 1 uur). Dit gaat
  door op De Veste.
- Op maandagnamiddag (1 week na het kennismakingsgesprek) gaan de consultaties door met de artsen van het team. 
  Ook een eventuele EEG wordt dan afgenomen. Dit alles neemt ongeveer 2 uur in beslag.
- Na het overleg met alle leden van het team wordt het advies in een brief aan uw huisarts gericht. Indien U of uw familie
  dat wenst kunnen de resultaten ook uitgebreid met het team van de Veste worden besproken

Consultaties en testonderzoeken worden na afloop gefactureerd op basis van de riziv-nomenclatuur. U krijgt een overschrijvingsformulier thuisbezorgd.

Hoe maakt u een afspraak voor een raadpleging? Klik hier.