Depressie

De depressiegroep bestaat enerzijds uit psycho-educatieve elementen  i.v.m. depressie en hoe je er best mee om kan gaan en anderzijds uit een aantal praktische oefeningen en huiswerkopdrachten.
In het luik psycho-educatie wordt er uitleg gegeven i.v.m. hoe je best stap voor stap je activiteiten en conditie weer opbouwt, hoe je om kan gaan met sombere gedachten en piekeren en op welke manieren je moeilijke situaties best aanpakt.
Iedere sessie wordt er tijd gereserveerd om een bepaalde vaardigheid die in het stuk psycho-educatie besproken is, te oefenen en om te bespreken hoe het gaat buiten de therapiesetting. Er wordt gewerkt met stapsgewijze veranderingsplannen. Het is eveneens de bedoeling dat deelnemers aan de depressiegroep van mekaar kunnen leren. Er is ook 1 familiesessie waarin informatie wordt gegeven over depressie.

Het programma bestaat uit 9 sessies voor patiënten en 1 familiesessie, waar er achtereenvolgens verschillende thema’s worden behandeld:

Sessie 1: kennismaking,  klachten en symptomen van depressie,  verschillende uitingsvormen depressie
Sessie 2: oorzaken en verstoring evenwicht
Sessie 3: medicamenteuze behandeling en (cognitieve) gedragstherapie
Sessie 4: vicieuze cirkel van depressie
Sessie 5 : introductie activatie
Sessie 6:  planning en activatie
Sessie 7: activatie
Sessie 8: omgaan met negatieve gedachten en piekeren
Sessie 9: valkuilen in het denken en informatieverwerkingsfouten
Sessie 10: familiesessie

De groep richt zich tot mensen die te kampen hebben met een depressie. Zowel ambulante patiënten als patiënten die opgenomen zijn of dagtherapie volgen kunnen deelnemen. De groep loopt voortdurend door en er kan ingestapt worden op verschillende momenten. Aan de deelname gaat steeds een kennismakingsgesprek vooraf, waarin uitgelegd wordt wat de groep inhoudt en waarin stilgestaan wordt bij de eigen verwachtingen.

Deelname aan de reeks kost  150 euro voor ambulante patiënten (voor opgenomen patiënten is dit begrepen in de ligdagprijs). De sessies gaan door op donderdagnamiddagen tussen 14 en 15u.

Contactpersoon: Ingrid Daems, klinisch psychologe, 013/380511 of  Ingrid.daems@sad.beHoe maakt u een afspraak voor een therapiesessie?