Ouderen

Het zorgaanbod is gericht op de indicatiestelling, begeleiding en behandeling van ouderen met psychische en psychiatrische problemen en stoornissen. Het betreft zowel patiënten met een functionele stoornis als gevolg van een psychiatrisch ziektebeeld, personen met psychosociale moeilijkheden, als ouderen die kampen met geheugen- of oriëntatieproblemen of personen met een cognitief deficit, vaak gepaard met gedragsstoornissen.
Een gamma aan activiteiten wordt aan de patiënt aangeboden, om het psychische, sociale en somatische functioneren te beïnvloeden met het oog op het draaglijk maken van psychische stoornissen, het voorkomen van terugval of stimuleren van autonomie en zelfredzaamheid.
In de behandelprogramma’s is er onder meer oog voor het verhogen van het functioneringsniveau door ADL-begeleiding, algemeen huishoudelijke en ergotherapeutische activiteiten en het optimaliseren van de fysieke conditie en het algemeen lichamelijk goedvoelen door psychomotorische therapie, conditietraining en relaxatietechnieken.

Hoe maakt u een afspraak voor een hospitalisatie?