Beschut wonen

Vzw De Linde, Initiatief Beschut Wonen, beschikt over 46 erkende plaatsen voor opvang, begeleiding en ondersteuning van cliënten met een gestabiliseerde, meestal langdurige en complexe psychiatrische problematiek. Van deze 46 erkende plaatsen zijn er 37 gerealiseerd in de regio Diest en 9 in de regio Aarschot. De Linde beschikt over diverse huizen in de steden Diest en Aarschot.
Elke bewoner ontvangt naast een eigen woonplek, de begeleiding aangepast aan de persoonlijke wensen, mogelijkheden en noden. Een multidisciplinair team zorgt voor de professionele ondersteuning van de bewoners, dit volgens de visie van de psychiatrische rehabilitatie.

Hoe maakt u een afspraak voor woonbegeleiding?