Doorloopwoningen

Het ziekenhuis biedt een specifieke woonvorm aan, met name doorloopwoningen, die zich richten naar de cliënt met het oog op de optimalisering van de individuele zelfstandigheid op diverse (levens)domeinen. 
De doorloopwoning biedt aan de patiënten de kans om gedurende een beperkte periode het alleen wonen te oefenen, zonder belangrijke financiële implicaties op langere termijn. De patiënt krijgt indien nodig steeds ondersteuning of follow-up vanuit de verpleegafdeling waaruit het ontslag volgt of vanuit het psychiatrisch thuiszorgaanbod.
In de doorloopwoning kan men maximaal 6 of 9 maanden verblijven (maximaal één maal verlengbaar). De hoofddoelstelling blijft om na een succesvolle oefenperiode een woonst te zoeken in het reguliere circuit.

Hoe maakt u een afspraak voor woonbegeleiding?