Inlogmogelijkheid voor Medibridge

Als ziekenhuis kunnen wij artsen op elektronisch wijze brieven doorsturen.
Medibridge staat in voor de uitwisseling van de gegevens tussen u als arts en het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael.
De verzendingskosten worden volledig gedragen door het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael.  De aansluiting bij Medibridge is voor u gratis.
De verzending vanuit het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael naar Medibridge gebeurt dagelijks op gezette tijdsstippen. 
Voor praktische vragen kan u terecht bij het medisch secretariaat op het telefoonnummer 013 380580
Voor technische vragen kun u terecht bij Medibridge of bij de ICT-dienst van het ziekenhuis op het nummer 013 380509.