Revatherapie: Muziektherapie

Muziektherapie is een vorm van psychotherapie. Of beter, muziektherapie is psychotherapie met muziek. Er wordt een therapeutische ruimte gecreërd waarbinnen muzikaal geïmproviseerd kan worden. De muziek die klinkt raakt de patiënt op een manier die woorden overstijgt. Hierdoor kan de patiënt elementen van zichzelf beleven, ervaren en vormgeven. Nadien wordt er telkens de mogelijkheid geboden om verbaal te reflecteren, de in de muziek opgedane ervaringen en belevingen kunnen dan ook verbaal vorm krijgen.