Woonzorgcentrum Huize Sint-Augustinus

 

Historiek & geschiedenis

Medio 1999 werd het werkterrein van de vzw St. Annendael Grauwzusters uitgebreid tot de bejaardenzorg. Toen bood zich de mogelijkheid aan tot overname van de uitbating van Huize St. Augustinus. Voordien werd het rusthuis beheerd door de congregatie van gasthuiszusters verbonden aan het Algemeen Ziekenhuis van Diest.