Even voorstellen

Sint-Annendael Grauwzusters vzw, met maatschappelijke zetel te Diest, is een multicampus organisatie actief in de gezondheidszorgsector. De vzw exploiteert 4 zorginstellingen – een psychiatrisch ziekenhuis, een initiatief beschut wonen en 2 woonzorgcentra – elk met hun eigen specifiek intra- en extramuraal zorgaanbod en daarnaast nog tal van andere (zorg)initiatieven.

Jaarlijks genieten meer dan 1.000 verschillende cliënten van de inzet en kunde van een enthousiast team van ruim 450 personeelsleden en geneesheren. Zij waarborgen een gespecialiseerd en efficiënt zorgaanbod voor een provinciegrensoverschrijdende zorgregio van 410.000 inwoners.

Sint-Annendael Grauwzusters wenst zich als regionaal zorgaanbieder te profileren op het vlak van geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Er wordt onverminderd verder gewerkt aan de verbetering van het zorgaanbod, en dit zowel op kwantitatief als kwalitatief vlak. Op elk echelon wordt een duurzame samenwerking nagestreefd met de externe omgeving, middels netwerking, participaties in zorgcircuits en duurzame samenwerkingsverbanden.