Historiek & geschiedenis

In 1974 werd de vzw Sint-Annendael Grauwzusters opgericht met als doelstelling de uitbating van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael te Diest. De geschiedenis van het ziekenhuis gaat terug tot de 14e eeuw.

De geestelijke gezondheidszorg betrof 25 jaar lang het unieke werkterrein. In 1999 werd dit uitgebreid met ouderenzorg. Kort na elkaar werden 2 bestaande woon- en zorgcentra – Huize Sint-Augustinus te Diest en OLV Ster der Zee te Scherpenheuvel-Zichem – in exploitatie genomen.

Eind 2010 werd de lokale werking rond Beschut Wonen geïncorporeerd in vzw Sint-Annendael Grauwzusters.

Onze organisatie biedt vandaag 438 bedden en plaatsen aan. De vzw plant zeer binnenkort op 3 van haar campussen nieuwbouw of vernieuwbouw, waarbij de capaciteit stelselmatig zal opgetrokken worden van de huidige 438 geëxploiteerde bedden/plaatsen naar bijna 600. Er zal ook een bijkomend aanbod gecrëerd worden voor serviceflats, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf.