Opdrachtsverklaring

De vzw Sint-Annendael Grauwzusters, werkzaam in de gezondheidszorg, wil in een familiaal en open karakter elke patiënt en bewoner een professionele zorg op maat aanbieden.  Het streven naar een optimale levenskwaliteit voor de cliënt in zijn totaliteit primeert in deze zorg.

Christelijke traditie en inspiratie
Sint-Annendael, gesticht door de Grauwzusters-Franciscanessen, kent een rijke traditie van zorgverlening door de eeuwen heen.  Geïnspireerd door Franciscus, patroonheilige van de Grauwzusters-Franciscanessen, staat het ‘zien, bewogen worden en in beweging komen’ voor de Grauwzusters-Franciscanessen voorop.  Vanuit deze christelijke inspiratie staat het oog hebben voor de totale en unieke mens in zijn grote kwetsbaarheid centraal.

Profilering
Sint-Annendael wenst zich te profileren in de regio met een zorg gebaseerd op twee pijlers.  Enerzijds een ruim aanbod van professionele, kwalitatief hoogstaande en vernieuwende geneeskunde en zorg, anderzijds een professionele zorg die toch ook steeds uitdrukkelijk de mens als geheel centraal stelt.  Het streven naar een optimale levenskwaliteit binnen de mogelijkheden van de zorgvrager primeert.  De vzw biedt binnen de psychiatrie en bejaardenzorg een ruim aanbod aan intra- en extramurale zorg.  In de residentiële instellingen van de vzw vinden we een kleinschalig, warm en huiselijk klimaat belangrijk.
Maatschappelijk wenst de vzw mee te werken aan een positieve beeldvorming met betrekking tot psychisch zieken en bejaarden.

Regionaal zorgnetwerk
Als middel tot het verlenen van optimale, gedifferentieerde en naadloze zorg voor haar cliënten streeft de vzw naar de uitbouw van een regionaal zorgnetwerk op het vlak van psychiatrie en bejaardenzorg.  Zowel instellingen behorend tot de vzw Sint-Annendael Grauwzusters als externe partners kunnen deel uitmaken van dit zorgnetwerk.  In functie van de doelstelling van naadloze en aangepaste gezondheidszorg zullen gepaste samenwerkingsvormen uitgebouwd worden.

Professionele en kwaliteitsvolle zorg
Wij trachten een kwaliteitsvolle multidisciplinaire zorg op maat aan te bieden met oog voor zowel de zorgvrager als zijn omgeving.  Onze diagnostiek en ons therapie-, verzorgings- en woonaanbod dient degelijk, professioneel en volgens de meest actuele inzichten te worden uitgebouwd, met een bijzondere aandacht voor toekomstige ontwikkelingen en noden.  Binnen een zorgnetwerk trachten wij de patiënt of bewoner op elk moment de meest aangepaste therapie, zorg en woonvorm aan te bieden.
In onze zorgverlening streven wij naar respect voor de privacy en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
We hechten belang aan het degelijke peil van onze hotelfuncties (accommodatie, maaltijden, …).

Efficiënt en gezond beheer
Een gezond financieel beheer moet binnen de vzw voldoende middelen genereren om de continuïteit en eventuele uitbreiding van onze initiatieven te waarborgen en het aanbod kwalitatief verder uit te bouwen.

Medewerkers
De vzw vindt een aangename werksfeer belangrijk om haar medewerkers te ondersteunen en te stimuleren in de uitoefening van hun functie en het nemen van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van cliënten en collega’s.  Een motiverende en aangename werkomgeving, zowel materieel als immaterieel, met kansen voor de professionele ontwikkeling van elke medewerker behoort hiertoe tot de doelstellingen van de vzw.
Wij betrachten aan alle medewerkers een duidelijk kader te bieden waarin ieders taken en verantwoordelijkheden gekend zijn.  Wij streven naar een open communicatie en een stimulerend klimaat waarin ook initiatieven buiten het strikte werkkader voor en door medewerkers mogelijk zijn.