Organogram

De organisatiestructuur wordt gekenmerkt door een centrale beheers- en directiestructuur. Een algemeen directeur stuurt als operationeel eindverantwoordelijke de volledige organisatie aan. De algemeen directeur kan terugvallen op enkele gespecialiseerde expertenfuncties die in staf aan hem zijn toegevoegd. 
De kernactiviteiten worden ondersteund door 2 centrale ondersteunende departementen. Op die wijze is sprake van een gekanteld organogram.
De kernactiviteiten zijn opgevat als zelfstandige exploitatie-units, die telkens geleid worden door een lokale directie en/of management.
Op die wijze wordt gestreefd naar een vlakke organisatiestructuur waarbij de verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn doorgedelegeerd.

Het directiecomité:
- Koen De Meester, algemeen directeur
- Wim Simons, hoofdarts
- Greet Put, directeur zorg geestelijke gezondheidszorg
- Rob Vanhemel, directeur ouderenzorg
- Rudy Bruylandts, directeur financiën en administratie
- Peter Debroyer, directeur personeel en communicatie