Beschut Wonen De Linde

 

Even voorstellen

Initiatief Beschut Wonen De Linde is erkend voor 46 plaatsen, waarvan 9 te Aarschot. Het aanbod omvat 23 individuele studio's, 3 individuele appartementjes en 2 huizen met 4 tot 5 plaatsen.

Het cliënteel betreft personen met een ernstige en langdurige psychiatrische en psycho-sociale problematiek.

Potentiële bewoners dienen zelfredzaam en gemotiveerd te zijn en geen acute problematiek te vertonen.

De aanmelding voorziet in een telefonisch contact met de coördinator ter planning van een intake-gesprek. Cliënten worden gehuisvest na een positieve intake-procedure en zodra er plaats beschikbaar is.

De verwijzers zijn voornamelijk psychiatrische ziekenhuizen en huisartsen.

Bij huisvesting wordt op individuele basis een begeleidingsplan opgesteld. De behandelingsmethodiek voorziet in rehabilitatie-principes, waarbij het belangrijk is dat de mensen een dagbezigheid hebben.

Initiatief beschut wonen De Linde biedt zowel begeleiding aan in woningen eigendom van de vzw Sint-Annendael Grauwzusters, als individuele begeleiding aan personen in hun eigen woning met nood aan langdurige ondersteuning in de thuissituatie.