Zingeving

Levensbeschouwing

Verhuizen naar een bejaardenvoorziening houdt in dat je plots je vertrouwde omgeving moet achterlaten: je huis, je buren, soms je huisgenoten, je tuin, je gewoontes, je dagelijkse structuur,... Dit betekent voor velen heel wat. Sommigen worden gekweld door de vraag naar de betekenis van hun leven. Tijdens de pastorale gesprekken trachten we ruimte te creëren voor deze en andere zinvragen met ons pastoraal team.
Deze vragen komen eveneens sterk naar boven bij het naderen van het levenseinde. De palliatieve zorg ligt ons nauw aan het hart. Op die momenten zal er prioritair tijd gemaakt worden voor de bewoner en zijn familie vanuit de pastorale dienst.
Parallel hieraan wordt permanent een liturgisch aanbod voorzien omdat ook heel wat bewoners hierin een antwoord vinden. Wekelijkse eucharistie in huis, regelmatige ochtendgebeden, wekelijks communie op de kamer, de mogelijkheid tot deelname aan een bedevaart, een jaarlijkse gemeenschappelijke ziekenzalving (en op vraag een individuele ziekenzalving of -zegen) en het vieren van de hoogtijden in het jaar maken hier deel van uit.

Wij zijn een christelijk geïnspireerde instelling, maar staan open voor iedereen. Ieders filosofische, politieke of godsdienstige opvatting wordt gerespecteerd. Als men een andere godsdienst of overtuiging aanhangt, is er de openheid om zijn geestelijke begeleider of raadsman te ontvangen.


Zinvolle tijdsbesteding

Al onze bewoners krijgen dagelijks de kans deel te nemen aan georganiseerde activiteiten. Elke week gebeuren er verschillende activiteiten, enerzijds gericht op de hele bewonersgroep, anderzijds specifiek naar een bepaalde deelgroep van bewoners of individuele verwenzorg. De bedoeling van dit aanbod is een zinvolle invulling van de “leef-tijd” die aansluit bij de levensloop en het gewone leven van de bewoner.

Inspraak bij de activiteiten kan via de bewonersraden, en kan steeds aangepast worden aan weersomstandigheden of speciale wensen van de bewoners.

De hoofddoelstelling van onze animatieve grondhouding is mede zorg dragen dat de bewoners in ons woonzorgcentrum zich gerespecteerd en waardevol voelen, maar vooral zich thuis kunnen voelen.