Lessenpakket Thomas

Lessenpakket Thomas

Gekoppeld aan de schoolvoorstelling Te Gek!? Intiem met Wannes Cappelle en Kristien Hemmerechts werd een tekst opgesteld over de bipolaire stoornis.  De tekst kan door leerkrachten/begeleiders als voorbereiding en nabespreking van de voorstelling gebruikt worden. Op te vragen bij Te Gek!? of in het cultuurcentrum.
Er is ook de brochure "Manisch-depressieve stoornis - Als stemmingen uit de hand lopen" te bestel-len bij de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid Tenderstraat 14 te Gent.
Tel.: 09/221.44.34, e-mail.: info@vvgg.be

 

Op de Thomas-website, www.godsdienstonderwijs.be, voor iedereen die met godsdienstonderwijs te maken heeft, werd een lessenpakket voor het secundair onderwijs uitgewerkt rond het project Te Gek!? en de thematiek van geestelijke gezondheidszorg in het algemeen.  Zie bij Secundair Onder-wijs / In de kijker.   In dit lessenpakket zijn een heel aantal impulsen en didactische suggesties terug te vinden om rond deze thematiek in de klas aan het werk te gaan.  Tot de impulsen behoren on-dermeer getuigenissen, songs, cartoons, films, poëzie en verschillende items rond geloof en geestes-ziekte.
Het is een heel uitgebreid lessenpakket geworden waardoor elk één er wel iets kan uitpikken. 

http://www.kuleuven.be/thomas/page/in-de-kijkers-so/