Links

www.vvgg.be
De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid ijvert voor een geestelijk gezond Vlaanderen. Haar bijdrage bestaat uit wetenschappelijke ondersteuning, informatieverspreiding en  beeldvorming.

www.opdepedalen.eu
Laten we psychose bespreekbaar maken.  Het Maastrichts Universitair Medisch Centrum (MUMC) en het Universitair Psychiatrisch Centrum Kortenberg (KUL) sturen hun jongste (Vlaamse) professor, Professor Inez Myin-Germeys en haar vader, Dhr. Bob Germeys, op pad om een fietstocht te ondernemen (1329 km naar de Mont Ventoux) met als doel het stigma rondom psychose te doorbreken en geld in te zamelen voor onderzoek naar nieuwe behandelmethodes.
 

www.similes.org
Similes is een familievereniging voor gezinsleden en nabij-betrokkenen van personen met psychiatrische problemen.
 

www.overlegplatformsggz.be
De overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg van Vlaanderen en Brussel hebben als doel
de samenwerking in de GGZ  te bevorderen en de ombudsfunctie te organiseren.
 

www.werkgroepverder.be
www.zelfdoding.be
Werkgroep Verder
De werkgroep Verder behartigt de belangen van nabestaanden na zelfdoding door het coördineren, organiseren en ondersteunen van initiatieven voor / door nabestaanden na zelfdoding in Vlaanderen.
 

www.zelfmoordpreventievlaanderen.be
Zelfmoordpreventieproject van de Centra voor Geestelijke Gezondheid Vlaanderen
met steun van de Vlaamse Gemeenschap.
 

www.uilenspiegel.net
Patiëntenvertegenwoordiging geestelijke gezondheidszorg Vlaanderen.
 

www.dementie.be
Informatie over het ziektebeeld bij dementie, praktische gevolgen en gevolgen van dementie
voor relaties, hoe je ermee kunt omgaan en welke zorg nodig is.
 

www.buddyproject.be
Het Buddyproject Vlaanderen wil mensen met een psychische kwetsbaarheid uit hun sociaal isolement halen, destigmatiseren en hun integratiekansen verhogen
 

www.julierenson.be
De Julie Renson stichting zet zich in om de opvang van en zorg aan mensen met psychische problemen te verbeteren, met specifieke aandacht voor de rechten van de psychiatrische patiënt en de vermaatschappelijking van de Geestelijke Gezondheidszorg.
 

www.suicidepreventielimburg.be
Informatie over Limburgse acties suïcidepreventie voor hulpverleners en partners, suïcidepreventie in Limburg.


 

www.zorg-en-gezondheid.be
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
 

www.psychiatrie.be
Vind alle informatie over geestelijke gezondheid, psychiatrische aandoeningen enz…
 

www.klinisch-psycholoog.be
Deze website werkt vanuit een samenwerkingsverband met de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP).  Via de site kan je eenvoudig op zoek naar een gekwalificeerd en erkend klinisch psycholoog met een zelfstandige praktijk in jouw regio.
 

www.upsendowns.be
Vereniging voor chronisch en manisch-depressieve personen en betrokkenen.
 

www.psylos.be
Vlaamse federatie voor Sport en Recreatie in de Geestelijke Gezondheidszorg.

http://www.vigez.be/ondersteuning/het_logo
Logo staat voor Lokaal Gezondheidsoverleg. Vlaanderen telt 26 logo’s.
De belangrijkste opdracht van de Logo’s is het bundelen en coördineren van de lokale krachten om de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen waar te maken.
 

www.doejemee.be
Antistress-campagne van de CM.
 

www.ombudsfunctieggz.be
Ombudsdienst GGZ.
Patiënten met vragen of  klachten over de aangeboden hulp kunnen gratis en vertrouwelijk contact opnemen met onafhankelijke ombudspersonen.
 

www.vdip.be
Vroege detectie en Interventie Psychose.
Voor jonge mensen met een hoog risico op psychose of met een eerste psychose.
 

http://www.fdbw.be/info/ambulant/psychiatrie.htm
Federatie diensten begeleid wonen.
 

www.fdgg.be/files/Beschut%20wonen%20in%20GGZ.pdf
Samenwerkingsverbanden beschut wonen
 

www.museumdrguislain.be
Museum in Gent van de psychiatrie en de geestesziekenzorg.
Beschikt ook over en kunstverzameling en wisselende exposities.
 

www.artenmarge.be
Museum rond outsiderkunst in Brussel.
 

www.yellowart.be
Kunsthuis Yellow Art is er voor mensen met artistieke talenten en gedrevenheid, die omwille van hun psychische stoornissen al dan niet tijdelijk een aangepast kader nodig hebben om zich artistiek
te kunnen ontplooien.
 

www.hetmisverstand.be
Het misverstand streeft naar een verbetering van de beeldvorming omtrent psychiatrische stoornissen, met een focus op psychotische- en stemmingsstoornissen.
 

www.weliswaar.be
Het vakblad Weliswaar richt zich tot iedereen die actief betrokken is bij het welzijnswerk en de gezondheidssector.