Geschiedenis

Taboe?
Ooit je been gebroken? Of de eerste signalen van reuma opgemerkt? Heb je geaarzeld om hiervoor hulp te zoeken? Getwijfeld of je familie en vrienden wel zou durven vertellen wat je meemaakte? Kon je plaatsen wat je overkwam? Kreeg je vreemde reacties op je ziekte van je werkgever en collega’s? Voelde je je schuldig omwille van je ziek zijn? Durfden je kinderen op school te vertellen wat er aan de hand was?
Stop nu met lezen. Spoel de vragen terug. Vervang je beenbreuk en reumaklachten door een psychiatrisch ziektebeeld naar keuze: depressie, angststoornissen, schizofrenie, …
Blijven je antwoorden dezelfde?
Is het niet al te gek dat er nog steeds een wereld van verschil bestaat tussen ‘ziek’ en ‘ziek’, is dit aanvaardbaar terwijl een kwart van de bevolking ooit te maken krijgt met ernstige psychische problemen?

 

Aanleiding
Naast het aanbieden van een moderne psychiatrische gezondheidszorg op maat wil het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael uitdrukkelijk werk maken van een positieve beeldvorming over psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg. Over psychische problemen blijkt de kennis immers vrij gering en bovendien bestaan er nog tal van vooroordelen.
Negatieve beeldvorming houdt mensen vaak tegen om over hun problemen te praten of tijdig hulp te zoeken. Mede via tentoonstellingen en muziekoptredens, die binnen de muren van het ziekenhuis worden gehouden onder de noemer 'Sint-Annendael-in-concert', tracht Sint-Annendael daarom de drempel t.o.v. alles wat met psychiatrie te maken heeft, te verlagen sinds begin jaren ‘90.
Vanuit het succes van de concerten groeide in 2004 de idee om de druppel taboedoorbreking die de concerten betekenen in de regio, te laten uitgroeien tot een zee die uitdeint over de rest van het land. Daarom werd het project ‘Te Gek !?’ in 2004 gelanceerd.

 


Hieronder vindt je uitgebreidere informatie over Te Gek!? en de projecten die het sinds zijn oprichting uitwerkte:

 

2013
In februari ging het vijfde grote Te Gek!? AB concert door in Brussel met deelname van ondermeer Marble Sounds, Amatorski, Isolde Lasoen et Les Bens, Marcel Vanthilt, enz...
Een nieuwe muziektheaterproductie Nerveuze Vrouwen met Tine Embrechts, Karlijn Sileghem, Roosbeef en Hannelore Bedert in een regie van Sien Eggers en met teksten van Hugo Matthysen, Christophe Vekeman en Gerda Dendooven toerde dit voorjaar in 20 cultuurcentra van Vlaanderen en zorgde overal voor uitverkochte zalen.
Eind juni werd de persconferentie gehouden voor de derde Te Gek!? Tour de France met als thema Jongdementie.
Op de dag van deze persvoorstelling was Te Gek!? te gast in Vanthilt on Tour en werd de documentaire van 2012 heruitgezonden op Canvas.
Op 9 juli gaf Europees Voorzitter Herman Van Rompuy het startschot van de derde Te Gek!? Tour de France met als thema Jongdementie.
Er werd voor dit project samengewerkt met het Expertisecentrum Dementie en de Vlaamse Alzheimerliga.
Te Gek!? van de Tour 2013 was een zeer bijzonder project met naast gevoelens van onmacht en verlies, vooral een tocht met een verhaal van levenslust en onherroepelijk geloof in een kostbaar nu moment.
Het project kende heel wat media-aandacht via kranten, radio's, televisiejournaals, Vive Le Vélo enz...
Eind september werd voor het eerst het internationale project Te Gek!? Op de Pedalen opgezet.
Een project dat taboe en stigma bij de aandoening psychose aanpakt en geld inzamelde voor wetenschappelijk onderzoek rond psychose voor de Universiteiten Leuven en Maastricht. Er werd gefietst in Leuven, in Maastricht, van Leuven naar Maastricht en omgekeerd.
Gekoppeld aan dit project ging 'Doorgetrapt' door, een initiatief waarbij 36 oude doortrappende fietsen van BV's en BN'ers in behandeling gingen in evenveel psychiatrische ziekenhuizen van Vlaanderen en Nederland.
De fietsen werden eind december geveild door het Internationale Veilinghuis Christie's in Museum M te Leuven.
Ook nog eind september startte de muziektheaterreeks De Diepte van het Dal met Dimitri Leue en Warre Borgmans, een coproductie tussen Rataplan en Te Gek!?, met een reeks van 47 voorstellingen. Gekoppeld aan deze tour werd een zevende bijlage bij De Standaard uitgebracht over depressie.

 

2012
In het voorjaar ging “Te Gek!? Intiem” op tournee in Vlaanderen, een voorstelling over de bipolaire problematiek met Kristien Hemmerechts en Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal).
Er werd samengewerkt met ondermeer Ups en Downs en Koppen op één maakte gekoppeld aan deze tournee een reportage over de bipolaire problematiek.
De Standaard weekblad nam een interview af van Wannes Cappelle en zijn vriendin over deze thematiek.
In juli werd voor de tweede maal een eigen Tour de France gereden. Naast verschillende ervaringsdeskundigen met voornamelijk depressie als thematiek, vatten ondermeer Lucas Vanden Eynde, Rick De Leeuw, Jelle Cleymans en Regi Penxten de tocht mee aan en het startschot werd opnieuw gegeven door minister-president Kris Peeters. Het project kon rekenen op veel media-aandacht en Bart Vanwanzeele maakte er opnieuw een documentaire over die op Canvas werd uitgezonden.
Op zondag 30 september ging één grote Te Gek!? Karavaan XL in Brussel door met optocht - infostands en een Te Gek!? concert met ondermeer Guido Belcanto, Guy Swinnen, Pieter Embrechts, Marcel Vanthilt, Wannes Cappelle.
Eind september werd de vijfde Te Gek!? cd uitgebracht met nieuwe liedjes door ondermeer Isolde Lasoen, Marcel Vanthilt, Pieter Embrechts, De Mens, Amatorski, Arno en vele anderen.
Oktober-november ging Te Gek!? opnieuw op tour langsheen de Vlaamse scholen met een muziektheaterproductie 'Het Onvermogen' door Pieter Embrechts en Eva Binon.
Ongeveer 30 voorstellingen gingen door voor telkens zo'n 350 leerlingen van het Middelbaar. Een Te Gek!? medewerker zorgde telkens voor een voor- of nabespreking over het thema.
De documentaire Te Gek!? van de Tour 2011 werd in juni op Koppen XL uitgezonden in een 30 minutenversie en Canvas zond deze docu in juli nog twee maal uit.
De derde Loop je Te Gek!? ging eind september door in hartje Diest met 350 deelnemers-lopers.
Voor 4 x 500 medewerkers van Familiehulp werd in het najaar een Te Gek lezing gehouden door Annick Ruyts en Wannes Cappelle zorgde voor de muzikale omkadering.

 

2011
Het zesde dossier Geestelijke Gezondheid, met als thema 'Ouderen en geestelijke gezondheid' werd in het voorjaar bij De Standaard uitgebracht en een overdruk van 100.000 exemplaren van dit dossier werd ruim in Vlaanderen verspreid.
Op zondag 20/02 ging in de AB te Brussel het vierde groot premiereconcert door, gekoppeld aan de vierde Te Gek!? cd.
De meeste artiesten uit Te Gek!? 4 werden begeleid door De Laatste Showband en de presentatie was in handen van Marcel Vanthilt.
In coproductie met Behoud de Begeerte en De Muziekfaktory werd een tweede literaire reeks Te gek voor woorden opgezet. Met medewerking van Saskia De Coster, Geertrui Daem, Christophe Vekeman, Jeroen Olyslaegers, Peter Terrin, Kristien Hemmerechts, Mich Walschaerts (Kommil Foo) en Helder Deploige.
Van 12 tot 19 juli werd een eigen Tour de France 'Tous fous du tour' gereden.
Een 20-tal renners, waaronder verschillende cliënten die in het verleden of momenteel in PZ Sint-Annendael Diest zijn opgenomen, personeel en directie, enkele bekende wielerfanaten als Guido Belcanto, Helmut Lotti en Jelle Van Riet, Kristien Hemmerechts, Guy Swinnen en ex-prof wielrenner Serge Baguet, vertrokken op 12 juli in Brussel om een week later in Psychiatrisch Ziekenhuis Saint-Paul de Mausole in St Rémy de Provence aan te komen. Op vrijdag 15 juli werd de legendarische Col du Galibier beklommen.
In kader van de 10 oktober, werelddag geestelijke gezondheid, werd in elke provincie een grote publiekscampagne opgezet met name de Te Gek!? Karavaan.
De Karavaan startte met een optocht/voettocht in de stad die begeleid werd door enkele ambassadeurs die de brede bevolking opriepen om mee te stappen: Rutger Beke, Annemie Struyf, Lieven Verstraete, Buffalo squaws, Warre Borgmans, Tine Embrechts,...
Op het openluchtplein kon men genieten van een infomarkt over welzijn en geestelijke gezondheid, een Te Gek!? concert met een lokaal voorprogramma en uiteraard De Laatste Showband en tal van artiesten zoals Koen Buyse, Guy Swinnen, Hannelore Bedert, Kommil Foo, Helmut Lotti en Walter De Buck, Klaas Delrue.
Verder werd er Te Gek!? soep van Jeroen Meus bedeeld, de soep staat symbool voor het geven van zorg en warmte aan mens en medemens.
De sterkte van deze najaarscampagne zat vooral in het samengaan van tal van projecten, het versterkend effect van de Te Gek!? Karavaan en Te Gek canvasreeks en zijn boek en hierbij de crossmediale samenwerking met tal van (media)partners.

 

2010
Het vijfde dossier Geestelijke Gezondheid met als thema psychische problemen bij kinderen en jongeren werd bij de krant De Standaard uitgebracht en verder ruim over Vlaanderen verspreid.
Een tweede muzikale tournee langsheen de cc's van Vlaanderen werd dit voorjaar opgezet. De witte soul van Tom Kestens, singersongwriter Neeka, levende legende Kris de Bruyne, de zachte melancholie van Gunther Verspecht. Samen met muzikanten uit De Laatste Showband brachten de artiesten een greep uit het omvangrijke Te Gek!? repertoire aangevuld met een 'best of' uit eigen werk. Meter Kristien Hemmerechts presenteerde en bracht passages uit eigen werk. Er werd samengewerkt met de plaatselijke welzijns- en geestelijke gezondheidszorg. Op diverse plaatsen werden grote samenwerkingsverbanden opgezet. In Strombeek bvb ging ism met de plaatselijke organisaties een Te Gek!? XL door, een driedaags festival met Te Gek!? on tour, Te gek voor woorden en een filmavond rond het thema.
Dit voorjaar werd Guy Swinnen Peter van het project. Naast meter Kristien Hemmerechts heeft Te Gek!? er vanaf nu dus een peter bij!
Begin maart werd een samenwerkingsverband opgezet met de Gentse Universiteit in het driedaagse I Brain festival.
Naast de schoolproductie Te Gek!? Intiem werd de literaire voorstelling Te gek voor woorden twee maal opgevoerd.
Ook gingen ism een organisatie voor blinden en slechtzienden verschillende kleine donkere kamer concertjes door met Kommil Foo, Roland en Steven De Bruyn, Wannes Cappelle, Renee Sys, Wigbert.
Ook de Te Gek!? infomobiel was drie dagen aanwezig.

 

2009
Het vierde dossier Geestelijke Gezondheid werd in het voorjaar bij De Standaard uitgebracht en een overdruk van 100.000 exemplaren van dit dossier werd ruim over Vlaanderen verspreid.
Op zondag 8 februari ging in de Ancienne Belgique het derde Te Gek!? premiereconcert door, gekoppeld aan de derde Te Gek cd. De meeste artiesten uit Te Gek³!? werden bij hun nieuwe song begeleid door muzikanten van De Laatste Showband. Meter Kristien Hemmerechts las voor uit eigen werk en Dimitri Leue presenteerde de voorstelling. In coproductie met Behoud de Begeerte en de Muziekfaktorij werd een eerste literaire tournee Te gek voor woorden opgezet. De auteurs Kristien Hemmerechts, Annelies Verbeke, Erik Vlaminck, Bernard Dewulf en Chris Destoop betraden het podium en brachten bestaand werk en nieuw materiaal, speciaal voor deze tournee geschreven. Ook duizendpoot Pieter Embrechts was met gitaar en nieuw beeldmateriaal van de partij.
Op 25 september werd een eerste Loop je Te Gek!? in stad Diest opgezet. Een avondloop in hartje Diest met 300 deelnemers waarvan ongeveer 75 patienten en personeelsleden van Sint-Annendael. Omdat sporten mensen samenbrengt en gezond is voor lichaam en geest. Naast het bewegingsaspect bevat dit initiatief ook een belangrijk beeldvormingsaspect Geestelijke Gezondheid.
De schoolvoorstelling Te Gek!? Intiem met Kristien Hemmerechts en Wannes Cappelle ging dit najaar van start. In het schooljaar 2009-2010 zouden 25 van deze voorstellingen plaatsvinden voor in totaal zo'n 8000 leerlingen van de tweede en derde graad Humaniora. Als voor- of nabespreking van deze voorstelling trok de Te Gek!? infomobiel naar de verschillende scholen. Ook heel wat plaatselijke actoren welzijn- en geestelijke gezondheid werden betrokken bij de voor- en nabesprekingen.
In de week voorafgaand aan 10 oktober liep een campagne op één en op vijf radiozenders van VRT, met dagelijks een Te Gek!? spot waaraan Guy SWinnen, Filip Meirhaeghe en Kristien Hemmerechts hun medewerking verleenden. De boodschap van de spot: psychische problemen: praat erover, zoek tijdig hulp. Tevens ging in deze periode een uitzending door in Koppen op één met als thema het psychiatrisch ziekenhuis en psychiatrische thuisbegeleiding. Tevens gekoppeld aan de werelddag Geestelijke Gezondheid van 10 oktober werd ism Cera en De Standaard een actie op touw gezet rond de derde Te Gek!? cd die op 11.000 exemplaren gratis verspreid werd via de krant.

 

2008
Sinds begin 2008 wordt de Te Gek !? werking ondersteund door de Te Gek !? infomobiel, een tot mobiele infostand omgebouwde lijnbus. Te Gek !? ging in het voorjaar van 2008 op tournee langsheen de culturele centra van Vlaanderen. Het werd een muzikale productie rond het thema geestelijke gezondheid met een begeleidingsband bestaande uit muzikanten van De Laatste Showband en een 5-tal artiesten, met name Guy Swinnen, Jan De Wilde, Tom Helsen, The Essense en Wannes Cappelle. Zij brachten een "the best off" programma uit de eerste twee Te Gek !? CD's, aangevuld met enkele gekende eigen songs. Meter Kristien Hemmerechts presenteerde en las voor uit eigen werk.De karavaan deed 27 locaties aan; stuk voor stuk afgeladen volle culturele centra. Maar de tournee beperkte zich niet louter tot een muzikale avondvoorstelling. Op elke locatie waar de voorstelling doorging, wordt een samenwerkingsverband opgezet tussen het cultureel centrum en de plaatselijke geestelijke gezondheids- en welzijnszorgactoren.
Voor de 3e keer in evenveel jaar werd in samenwerking met de krant De Standaard een katern over geestelijke gezondheid gepubliceerd.
Te Gek !? Live deed in het najaar van 2008 12 steden aan voor in totaal 14 optredens. Doelgroep: jongeren van 15 tot 18 jaar. Want ook voor scholieren is geestelijke gezondheid geen ver-van-mijn-bed-show. Net als volwassenen worden zij vaak zelf geconfronteerd met psychische problemen of ervaren zij deze bij mensen in hun onmiddellijke omgeving. Kunnen en durven praten over deze problemen is een eerste en belangrijke stap naar hulp.
Het werd een zeer dynamische, speelse en inhoudelijk afwisselende duovoorstelling met Kristien Hemmerechts en Frederik Sioen.
Te Gek!? lanceerde in het najaar feestelijk haar 3e CD in de AB te Brussel; en dit onder het goedkeurend oog van Minister Vanackere.

 

2007
In het begin van het jaar was er een Te Gek !? concert te Zoersel. Nadien volgden nog diverse kunsttentoonstellingen onder de noemer “Sint-Annendael-In-Concert”. Ook The Lau (The Scene) trad in dat kader op, en bezocht Diest, samen met het tangostrijkkwartet Pavadita, op zijn tournee Tempel der Liefde. In het najaar was het de beurt aan Vlaanderens topcabaretier Wouter Deprez, die met zijn nieuwe theatershow Eelt onze zaal liet vollopen.
Voorts zag onze Te Gek !? stempel het levenslicht. We willen de stempel als symbool verder cultiveren in onze beeldvormingsprojecten. De slogan “druk geen stempel op mensen” vat zeer goed onze ambities van Te Gek !? En wat beter dan – letterlijk – een stempel gebruiken om deze boodschap visueel te ondersteunen.

 

2006
De 2e CD “Te Gek in het kwadraat” die in het voorjaar 2006 het levenslicht zag, bood meer van hetzelfde: muziek die mentale grenzen en universele gevoelens verkent en aantoont dat niemand van ons immuun is voor angst, depressie, dementie, ... De pers- en publieksvoorstelling vond plaats in Diest, muzikaal opgeluisterd door Kommil Foo en De Laatste Showband.
Meteen was het startschot gegeven voor een resem concerten. Eerst was er een muzikale tournee met een concert in elke Vlaamse provincie, gevolgd door een mini-tournee aan zee tijdens de zomermaanden, met 2 concerten in Zeebrugge en Blankenberge, en een concert in het PC te Duffel. Telkens onder begeleiding van De Laatste Showband brachten een rits gekende artiesten hun speciaal gecomponeerde nummers.
In oktober verscheen de 2e Te Gek !? Katern bij De Standaard. Ook deze bijlage stond bol van de interessante artikels, met onder meer diverse getuigenissen van BV’s zoals Guy Swinnen of Kate Ryan.
Nauwelijks enkele dagen later vond in de AB te Brussel een concert plaats. De presentatie was deze maal in handen van het onovertroffen duo van Kommil Foo. Meter Kristien Hemmerechts was uiteraard van de partij voor rake woorden. En onder begeleiding van De Laatste Showband brachten heel wat artiesten een live versie van hun bijdrage aan de Te Gek !? CD’s. Het was weeral een te gekke sound.
Binnen onze muren groeide inmiddels het “Loop je Te Gek !?” project. Het is een gezondheidsbevorderend initiatief voor patiënten en personeelsleden van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael. In groep en met oog voor individuele begeleiding werken patiënten en medewerkers van het ziekenhuis aan hun gezondheid middels looptraining.
Eind 2006 kwam een dubbele CD-box uit, die de beide Te Gek !? CD’s verzamelt.
Met het risico toch iets te vergeten, sommen we graag de vele “kleinere” Te Gek !? initiatieven uit 2006 op: de samenwerking tussen Te Gek !? en Up With People; de infostand op de CAW-trefdag voor alle welzijnswerkers uit Vlaanderen; de aanwezigheid tijdens de viering van het 100-jarig be-staan van de mutualiteit CM en uitwisseling van gedachten met hun beeldvormingsproject “Goed gek”; de samenwerking tussen Te Gek !? en “Sint-Maarten-in-concert” naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van het dagcentrum Sint-Maarten in UPC Kortenberg; en last but not least een uitwisselingsproject en internationaal congres in het PZ Sint-Annendael, waar het ‘Te Gek !?’ project en het Valetudo kunstproject van het ziekenhuis uit het Franse Saint-Rémy, waar Vincent Van Gogh nog verbleef, elkaar letterlijk konden ontmoeten, …
Met verschillende partners uit de geestelijke gezondheidssector werd eind 2006 het project Anders Gewoon opgericht.

 

2005
In 2005 werd de eerste Te Gek!? Katern bij de krant De Standaard uitgebracht. Het werd een 16 pagina’s tellend dossier rond geestelijke gezondheidszorg met pakkende getuigenissen en veel achtergrondinfo over geestelijke gezondheid. Er werden 170000 exemplaren verspreid over Vlaanderen.
Er werd een middag- en avondconcert “Te Gek !?” op 24 april georganiseerd in de AB te Brussel met bijna alle artiesten van de CD en Kristien Hemmerechts, ondersteund door de Laatste Showband van de VRT en gepresenteerd door Jan De Smet van De Nieuwe Snaar.
De “Te Gek !?” productie, met De Laatste Showband als begeleidingsband en de meeste artiesten van de CD die op 24 april 2005 in de Ancienne Belgique te zien waren, stond in 2005 op het befaam-de Dranouterfestival.
Twee reportages op TV1 in ‘Sam’ op 7 en 14 december 2005 met een voorstelling van het project en met getuigenissen door patiënten van Sint-Annendael alsook door enkele bekende Vlamingen vormden het orgelpunt van Te Gek !? in 2005.

 

2004
Als eerste initiatief werd een CD uitgebracht. Heel wat bekende artiesten werden bereid gevonden te werken aan een eigen originele song rond geestelijke gezondheidszorg; songs die mentale grenzen en universele gevoelens verkennen en aantonen dat niemand van ons immuun is voor angst, depressie, dementie, ... Een CD vooral als middel, om psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg bij het grote publiek en in de media bespreekbaar te stellen.
De CD werd eind 2004 aan pers en publiek voorgesteld vanuit de AB in Brussel met toespraken van onder meer Kristien Hemmerechts en Minister Vervotte.
De dag nadien haalde “Te Gek !?” alle kranten. Later die maand was Te Gek!? te gast in het VRT-programma ‘De laatste show’.