Coronavirus

Onze vzw neemt de nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Aangepaste bezoekregeling

Zorgaanbod geestelijke gezondheidszorg

Covid-19: algemeen


Bezoekregeling Huize Sint-Augustinus en OLV Ster der Zee

Omwille van de grote stijging van het aantal covid19-besmettingen in de samenleving, legt de Vlaamse overheid een beperking op aan de bezoekregeling in de Vlaamse woonzorgcentra.

(laatste update: 29-10-2020)

Zolang de verscherpte maatregelen vanuit de overheid van kracht zijn, geldt onderstaande nieuwe bezoekregeling vanaf vrijdag 30 oktober 2020 om 18 uur.

Let wel, dit is onze algemene bezoekregeling. In het geval van een covid-besmetting bij een bewoner of ruimer in een wooneenheid, worden specifieke afspraken gemaakt. Wij informeren dan onze bewoners en hun familieleden en mantelzorgers rechtstreeks per brief en e-mail.

Bewoners mogen enkel nog bezoek ontvangen van:

 • Eén vast contact, steeds dezelfde persoon
 • Een tweede contact dat elke 14 dagen mag wisselen
 • Het bezoek is nog steeds elke dag mogelijk van 9 tot 21 uur

Een bezoeker mag niet besmet zijn, geen symptomen hebben, niet in quarantaine zijn geplaatst. Het spreekt voor zich dat een bezoek ook niet kan van iemand die in nauw contact is geweest met iemand die een vermoeden van besmetting heeft. Elk risico dient uitgesloten te worden. Bij vragen hieromtrent kan u steeds afstemmen met de hoofdverpleegkundige die dit bespreekt met de coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum.

Bewoners mogen nog altijd met hun bezoek naar buiten en een uitstap maken. Hier ondersteunen we de vraag vanuit de overheid om de sociale contacten tot een minimum te beperken. We vragen dan ook aan onze bewoners om te allen tijde niet meer contacten te hebben dan de aangegeven 2 personen. Dit in het belang van ieders veiligheid en in het bijzonder van onze kwetsbare bewoners.

De Vlaamse overheid communiceerde ook dat mantelzorgers tijdelijk in het woonzorgcentrum kunnen komen wonen. Als u hierover vragen hebt, dan kunt u zich wenden tot de sociale dienst. De vraag dient dan onderzocht te worden om een passend antwoord te kunnen bieden, omdat we gebonden zijn aan specifieke regels.

Voorzorgsmaatregelen

Onderstaande maatregelen blijven uiterst belangrijk om ieders veiligheid en gezondheid te vrijwaren.

 • Registreer jezelf via het formulier aan de ingang.
 • Draag een chirurgisch mondneusmasker en vernieuw dit na elk bezoek.
 • Pas een goede handhygiëne toe. Ontsmet je handen met alcoholgel voor en na het bezoek.
 • Fysiek contact raden wij ten stelligste af. Een bewoner die besmet geraakt, zal zeer gemakkelijk het virus overbrengen naar andere bewoners in de wooneenheid

Alvast bedankt voor je begrip en medewerking!


Bezoekregeling psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael

Onderstaande bezoekregeling is geldig vanaf 30 oktober 2020.

Voorafgaand aan je bezoek

 • Kom niet op bezoek als je tijdens de voorbije 14 dagen ziek was of in contact kwam met een persoon die Covid-19 heeft.
 • Registreer je aan het onthaal.
 • Bezoek is beperkt tot 1 vaste persoon en maximaal 3 kinderen (jonger dan 12 jaar). Deze vaste bezoeker mag wekelijks iemand anders zijn.

Waar vindt het bezoek plaats?

 • Wandelbezoeken hebben de voorkeur en worden aangemoedigd.
 • Cafetaria of centrale binnentuin
  • Je mag niet op de afdelingen komen. Ga rechtstreeks naar het cafetaria en wacht daar op de persoon die je komt bezoeken.
  • Blijf in het cafetaria aan tafel zitten en wandel niet rond.

3 gouden regels voor een veilig bezoek

 • Draag altijd een mondmasker in het ziekenhuis, op een correcte wijze. Ook wanneer je aan tafel zit, vragen we je om het mondmasker correct op te houden.
 • Ontsmet je handen bij het binnen- én buitengaan van het ziekenhuis en het cafetaria.
 • Houd altijd minstens 1,5 meter afstand van elkaar.

Is een opname in psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael mogelijk?

Opnames zijn nog steeds mogelijk. 

Er worden een aantal voorzorgsmaatregelen gehanteerd bij de start van de opname. Nieuwe patiënten worden standaard getest op Covid-19. Bij opname wordt er gevraagd naar de contacten/mogelijke symptomen en aanwezigheid van risicofactoren. 

Algemene veiligheidsmaatregelen

De belangrijkste veiligheidsmaatregelen die in het ziekenhuis gelden, zowel voor medewerkers als patiënten, zijn:

 • minstens 1,5 m afstand van elkaar houden
 • handhygiëne strikt toepassen
 • een mondmasker dragen 
 • ventilatie van ruimtes

Alle therapeutische sessies gaan door, mits de bovenstaande veiligheidsmaatregelen gevolgd kunnen worden. Het zou dus kunnen dat deze bijvoorbeeld in een kleinere groep plaatsvinden.

Onze hoofdarts, dr. Wim Simons, roept in een videoboodschap op 23/10/2020 patiënten, familie en medewerkers op om de covid-19-maatregelen heel nauw op te volgen. Op die manier kunnen we de weekend- en bezoekregeling blijvend mogelijk maken.


Wat met daghospitalisatie of nabehandeling bij psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael?

Daghospitalisatie en postkuurbehandeling gaan vooralsnog gewoon door. Tegenwoordig verloopt dit meestal met ingekorte aanwezigheidsuren tot max. 4 uur per dag. Op die manier kunnen we binnen de beperkte ruimtes die we ter beschikking hebben, toch voldoende mensen opvangen, maar dan in kleinere groepen.

We beschikken vanuit de overheid ook over de mogelijkheid om daghospitalisatie toe te passen in de thuissituatie. Het multidisciplinaire behandelteam neemt (op de in het behandelplan afgesproken weekdagen) telefonisch contact met cliënten/patiënten, en bekijkt met hen wat ze daarbij aanvullend ter ondersteuning nodig hebben – inclusief therapeutische gesprekken en activiteiten op afstand.


Kan ik op raadpleging komen bij mijn psychiater of psycholoog?

Reeds lopende ambulante begeleidingen en het project MAR (multidisciplinaire adviesraadpleging)

Onze psychologen en psychiaters zetten hun ambulante begeleidingen verder en starten er ook weer nieuwe op. Zij gebruiken daarbij soms wel nog een combinatie van verschillende contactvormen: telefonische consultaties, videoconsultaties én consultaties op de polikliniek. Het gebeurt regelmatig dat deze contactvormen ook afwisselend binnen jouw begeleiding zullen voorgesteld worden.

Voor je naar de raadplegingen komt, is het nuttig om de maatregelen na te lezen die we nemen om consultaties op een veilige manier te laten verlopen. 
Meer info over raadplegingen van psychiaters

Wat de psychologen betreft, kan je elke dag tijdens de kantooruren via het centrale nummer (013 38 05 11) vragen naar de psycholoog van permanentie. Die bekijkt dan samen met jou wat er nodig is, en bij wie en hoe dit georganiseerd kan worden. Zij geven dan ook zelf de nodige uitleg over locatie en verloop van hun raadplegingen.


Word ik nog opgevolgd door het mobiel team 2b of beschut wonen De Linde? 

De opvolging door het mobiel team 2b en vanuit IBW De Linde blijft verzekerd.

De medewerkers van mobiel team 2b schalen de zorg en contacten flexibel in. De huisbezoeken vinden nog altijd zoveel mogelijk plaats in open lucht, de tuin, al wandelend, met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen in het kader van covid-19. Flankerend aan de face-to-face-contacten blijven ook de telefonische gesprekken en het video-bellen belangrijk.

De opvolging en ondersteuning van de bewoners van IBW De Linde verloopt ook voornamelijk via face-to-face-contact, in open lucht, al wandelend. Daarnaast vindt er ook minstens wekelijks een huisbezoek plaats in de woonomgeving van de bewoner, alle veiligheidsmaatregelen worden in acht genomen voor medewerker en bewoner. Opschalen van zorg wordt gegarandeerd. Bezoek is mogelijk mits inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen in het kader van covid-19: deze zijn conform de voorschriften van de Veiligheidsraad.

Contactgegevens Mobiel Team GGZ: Mobielteamggz@sad.be & 013/38.05.65
Contactgegevens IBW De Linde: De.linde@sad.be & 013/32.28.50


Kan ik mijn activiteiten bij dagactiviteitencentrum Ak'Cent nog doorzetten?

Het activiteitencentrum Ak’Cent zet de activiteiten zoveel mogelijk op aangepaste manier voort. De voorzorgsmaatregelen blijven van kracht om de veiligheid van elke medewerker en deelnemer te garanderen. Het kookatelier moeten we om die reden voorlopig staken vanaf maandag 26/10.

Ook het activeringsproject W² is operationeel, met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften en social distance.

Contactgegevens Ak’cent: akcent@sad.be & 013/33.61.19


Wat met het aanmeldingsteam extramurale diensten (IBW, MT, Activering)?

Het aanmeldingsteam is operationeel. Aanvragen voor IBW De Linde, Mobiel Team GGZ en dagactiviteitencentrum Ak’cent kunnen aangemeld worden. De oriënteringsgesprekken met de kandidaat-cliënten zijn weer opgestart. De doorverwijzers en cliënten worden op de hoogte gehouden.

Contactgegevens aanmeldingsteam: aanmeldingsteam.clusterD@sad.be & 0489 190 161


Wat als ik stress en angst ervaar door het Coronavirus?

De coronacrisis is voor iedereen moeilijk. We worden geconfronteerd met de razendsnelle opmars van een ziekte die we nog maar net beginnen te kennen. Ook de maatregelen die door de overheid opgelegd worden – en de onvoorspelbaarheid hierin – kunnen ongemak veroorzaken. Wat de toekomst brengt, is ook nog niet zo duidelijk. Dit kan leiden tot allerlei negatieve gevoelens.

In deze folder vind je hierover wat uitleg en wat je er aan kan doen.


Wat zijn de voorzorgsmaatregelen voor het Coronavirus?


Fact check: Kan je jezelf testen op corona door je adem in te houden?

Kan je jezelf testen op corona door je adem in te houden? Mag ik nog ibuprofen innemen? Zijn mensen met bloedgroep A vatbaarder voor corona? 

Doe de fact check op de website van Gezondheid en Wetenschap en kom te weten wat de fabels en wat de feiten zijn!Met vragen of twijfels, kun je altijd terecht bij onze medewerkers, of via het e-mailadres infectiebeheersing@sad.be