Klacht of suggestie - Ombudsdienst

Alle medewerkers die instaan voor ons aanbod geestelijke gezondheidszorg proberen je met de beste zorgen te omringen. Toch kan het voorkomen dat wij niet aan je verwachtingen voldoen en dat je een klacht of suggestie hebt.


Bij wie kan je terecht met een klacht of een suggestie?

Het zorgteam

De eerste stap is altijd om je klacht of suggestie met de betrokken medewerker(s) van je zorgteam te bespreken. Je kunt ook rechtstreeks de verantwoordelijke van het team aanspreken. Voor PZ Sint-Annendael zijn dat de hoofdverpleegkundigen, kijk op:

Interne klachtenbehandelaar

Als het moeilijk is voor jou om de klacht of suggestie met je zorgteam te bespreken, kan je die bezorgen aan onze kwaliteitsverantwoordelijke GGZ Silvie Aerts die de rol van interne klachtenbehandelaar opneemt. 

Contactformulier klachtenbehandelaar


Externe ombudsvrouw

Een derde mogelijkheid is om contact op te nemen met onze externe ombudsvrouw Marlies Thonnon.

Contactformulier ombudsvrouw

Andere mogelijkheden om de externe ombudsvrouw te bereiken vind je hieronder.

 • Tweewekelijks spreekuur op maandag van 11 tot 13 uur in het psychiatrisch ziekenhuis 
 • Brievenbus en klachtenformulier van de ombudsdienst (op elke afdeling, in elke woning van De Linde en bij Ak’Cent). De brievenbus wordt tweewekelijks geleegd.
 • E-mail: marlies.thonnon@overlegplatformgg.be*
 • Tel.: 0495 57 44 33
 • Marlies Thonnon
  Universiteitslaan 1
  3500 Hasselt
 • De externe ombudsdienst is ook bereikbaar via chat: https://overlegplatformgg.sittool.net/chat
  • dinsdag: 12 tot 14 uur en 18 tot 20 uur
  • woensdag: 15 tot 17 uur

Meer info over de externe ombudsdienst vind je op www.ombudsggz.be.

*Verstuur nooit medische gegevens via e-mail.