Klacht of suggestie - Ombudsdienst

Alle medewerkers die instaan voor ons aanbod geestelijke gezondheidszorg proberen je met de beste zorgen te omringen. Toch kan het voorkomen dat wij niet aan je verwachtingen voldoen en dat je een klacht of suggestie hebt.


Bij wie kan je terecht met een klacht of een suggestie?

Het zorgteam

Wij moedigen je aan om je klacht of suggestie met de betrokken medewerker(s) van je zorgteam te bespreken. Je kunt ook rechtstreeks de verantwoordelijke van het team aanspreken. Voor PZ Sint-Annendael zijn dat de hoofdverpleegkundigen, kijk op:

Interne klachtenbehandelaar

Als het moeilijk is voor jou om de klacht of suggestie met je zorgteam te bespreken, kan je die bezorgen aan onze interne klachtenbehandelaar Silvie Aerts. 

Contactformulier klachtenbehandelaar


Externe ombudsvrouw

Een derde mogelijkheid is om contact op te nemen met onze externe ombudsvrouw Marlies Thonnon.

Contactformulier ombudsvrouw

Andere mogelijkheden om de externe ombudsvrouw te bereiken zijn:

Wekelijks spreekuur

  • op donderdag van 13 tot 16 uur in PZ Sint-Annendael

E-mail

Telefonisch

  • Gsm: 0495 57 44 33

Chat  

  • De externe ombudsdienst is elke werkdag tussen 16 en 18 uur bereikbaar via chat: www.oogg.be/chat 

Brief

Op elke afdeling in PZ Sint-Annendael, in elke woning van IBW De Linde en bij Ak'Cent vind je een brievenbus van de ombudsvrouw waarin je een brief of klachtenformulier kunt deponeren. De brievenbus wordt om de twee weken geleegd.

Per post kun je ook een brief versturen:

vzw Psyche
Onafhankelijke ombudsdienst geestelijke gezondheidszorg
Marlies Thonnon
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Meer info over de externe ombudsdienst vind je op www.oogg.be.

*Verstuur nooit medische gegevens via e-mail.