Doorloopwoningen

Clusterarts - psychiater
 

Dr. Els De Baerdemaeker

Verantwoordelijk therapeut GGZ - psycholoog

Nele Reynders

Coördinator Beschut Wonen – Hoofdverpleegkundige GGZ

Annicq Hulshagen

Voor wie?

Het psychiatrisch ziekenhuis voorziet een doorloopwoning voor patiënten die klaar zijn voor een volgende stap in hun herstelproces, maar voor wie een terugkeer naar huis of naar een andere woonst nog niet mogelijk is.


Aanbod

In een doorloopwoning kan je het alleen wonen oefenen. Het doel is om je zelfstandigheid op diverse levensdomeinen te verhogen en om na een succesvolle oefenperiode een woning te zoeken op de reguliere woningmarkt of via sociale huisvesting. Ook andere doelen kunnen gesteld worden, bijvoorbeeld een doorstroom naar een initiatief voor beschut wonen


Begeleiding

Tijdens je verblijf krijg je nog altijd ondersteuning via regelmatige huisbezoeken, ofwel van de afdeling van waaruit je ontslag volgt, ofwel van het mobiel team


Duur

Het gaat om een tijdelijke woonvorm. Je kan maximaal zes of negen maanden in een doorloopwoning verblijven (maximaal een keer verlengbaar).


Kostprijs

De studio’s hebben vaste huurprijzen, die jaarlijks geïndexeerd worden. Als bewoner onderteken je een huurovereenkomst en een huishoudelijk reglement. Je moet ook een huurwaarborg afsluiten.


Aanmeldingsteam cluster D 

Al deze eenheden maken deel uit van cluster D. Wil je meer informatie over cluster D of je aanmelden voor een van de volgende eenheden?

  • mobiel team
  • Beschut wonen De Linde
  • doorloopwoning
  • activiteitencentrum Ak’cent
  • individuele trajectbegeleiding

Dan kan je je voor deze cluster aanmelden via de volgende gegevens: 

*Verstuur nooit medische gegevens via e-mail.