• Home
 • Nieuws
 • CORONAVIRUS: Maatregelen in vzw Sint-Annendael FAQ

Nieuws

CORONAVIRUS: Maatregelen in vzw Sint-Annendael FAQ

Om besmetting met het coronavirus te voorkomen neemt vzw Sint-Annendael Grauwzusters heel wat maatregelen. Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen.

(laatste update: 3-04-2020)

 1. Is een opname in psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael mogelijk?
 2. Wat met daghospitalisatie of nabehandeling bij psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael?
 3. Kan ik nog op raadpleging komen bij mijn psychiater of psycholoog?
 4. Word ik nog opgevolgd door het mobiel team 2b of beschut wonen De Linde? 
 5. Kan ik mijn activiteiten bij dagactiviteitencentrum Ak'Cent nog doorzetten?
 6. Wat met het aanmeldingsteam extramurale diensten (IBW, MT, Activering)?
 7. Mag ik op bezoek komen in de woonzorgcentra (Huize Sint-Augustinus en OLV Ster der Zee)? 
 8. Mag ik op bezoek komen in het psychiatrische ziekenhuis Sint-Annendael?
 9. Wat als ik stress en angst ervaar omwille van het Coronavirus?
 10. Wat zijn de voorzorgsmaatregelen voor het Coronavirus?

1. Is een opname in psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael mogelijk?

Opnames zijn nog steeds mogelijk. Er is echter geen bezoek mogelijk en ook individuele uitgang is tijdens de opname helaas niet mogelijk. Dit doen we voorlopig zo om de grote gemeenschap medepatiënten te beschermen tegen al te makkelijke nieuwe infiltratie van het coronavirus uit de samenleving. Uiteraard proberen we de binding en het contact met het thuisfront via telefoon en online middelen te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren en blijft de patiënt de vrije keuze bewaren om de opname desgewenst te beëindigen.

Non-verbale (reva) therapieën voor de opgenomen patiënten: er worden nog steeds sessies gegeven, weliswaar telkens aan een groep van maximaal vijf cliënten tegelijk, zodat de nodige fysieke afstand kan gewaarborgd worden. Er wordt verder maximaal ingezet op individuele wandelingen in de natuur, die merkbaar bijdragen aan het therapeutische klimaat en effect. 

Psychologen (verbale therapieën) geven nog groepssessies voor opgenomen patiënten, maar ook in groepen niet groter dan vijf. Individuele psychotherapeutische opvolging tijdens opname gebeurt uiteraard nog zoals voorheen.

Corona-voorzorgsmaatregelen nieuwe opnames: alle nieuw opgenomen patiënten worden in deze periode op Corona getest bij start van opname (richtlijn overheid m.b.t. ‘collectiviteiten’). Gezien voorlopig echter max. 70 % testsensitiviteit, hanteren we ook bij een negatieve test nog voorzorgsmaatregelen: eerste week zoveel mogelijk op de kamer (met dagelijkse gesprekken en eten op kamer), mondmasker voor de patiënt, wandelingen met 1 teamlid in de natuur, en uiteraard opvolgen respiratoire symptomen en temperatuur.


2. Wat met daghospitalisatie of nabehandeling bij psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael?

De begeleidingen worden voortgezet onder vorm van partiële zgn. 'thuishospitalisatie'. Het multidisciplinaire behandelteam neemt (op de in het behandelplan afgesproken weekdagen) telefonisch contact met cliënten/patiënten, en bekijkt met hen wat ze daarbij aanvullend ter ondersteuning nodig hebben – inclusief therapeutische gesprekken en activiteiten op afstand. Het remgeld wordt niet aangerekend.

Ons groepspsychotherapeutische dagcentrum 'De Verdieping' (bestaande uit 2 groepen, De Stap en De Sprong) schakelt ook over op deze partiële thuishospitalisatie. Daarbij wordt gedurende vier dagen per week een therapeutisch programma op afstand aangeboden, bestaande uit 2 groepspsychotherapeutische gesprekken per week, een sessie creatieve therapie op afstand alsook individuele coachende gesprekken met de psychiatrische verpleegkundigen op de andere dagen. Remgeld wordt mogelijk partieel aangerekend.


3. Kan ik nog op raadpleging komen bij mijn psychiater of psycholoog?

Reeds lopende ambulante begeleidingen

De vele reeds lopende ambulante begeleidingen bij onze psychologen en psychiaters zijn na een korte pauze hervat via telefonische consultaties en binnenkort (waar gewenst) via videoconsultaties (via de beeldbeltool Microsoft Teams).

Contact: 013/38.05.85

Psychologische permanentielijn

De polikliniek voorziet in een extra psychologische permanentielijn voor patiënten waarbij de huisartsen merken dat die voor het eerst in hun leven echt psychisch decompenseren, naar aanleiding van de coronacrisis. Indien nodig of zinvol, wordt een psychologische vervolgbegeleiding opgestart of daarbij aanvullend een van onze psychiaters ingeschakeld.

Tevens voorzien we met dezelfde psychologenequipe een hulplijn en brochure voor hulpverleners die overmand raken door de stress die gepaard gaat met de Coronacrisis.

Contact: 013/38.05.85

Project M.A.R. (Multidisciplinaire Adviesraadpleging)

Voorlopig on hold gezet. Maar we bekijken op dit moment of het haalbaar is dat we dit sinds 2019 succesvol gebleken initiatief voor nieuwe aanmeldingen kunnen hervatten via dezelfde beeldbeltool (Microsoft Teams). Verdere berichten hierover volgen nog.

We danken jullie voor het begrip en de medewerking hieraan, zodat we de consultaties in zo veilig mogelijke omstandigheden kunnen voortzetten.


4. Word ik nog opgevolgd door het mobiel team 2b of beschut wonen De Linde? 

De opvolging door het mobiel team 2b en binnen beschut wonen blijft gedurende de corona-pandemie verzekerd. Huisbezoeken worden zoveel mogelijk vervangen door telefonische contacten, indien nodig meermaals per week of per dag. Indien nodig, wordt er opgeschaald naar huisbezoeken of wandelingen, met in acht name van alle voorzorgsmaatregelen.

Elke bewoner binnen IBW De Linde wordt minstens één maal per week ontmoet, in de studio, in de buitenlucht of tijdens een wandeling. Opschalen van zorg wordt gegarandeerd.

In de komende dagen onderzoeken we verder of we naast telefonische ook videoconsultaties kunnen mogelijk maken. 

Contactgegevens Mobiel Team GGZ: Mobielteamggz@sad.be & 013/38.05.65
Contactgegevens IBW De Linde: De.linde@sad.be & 013/32.28.50


5. Kan ik mijn activiteiten bij dagactiviteitencentrum Ak'Cent nog doorzetten?

Het dagactiviteitencentrum  Ak’cent is gesloten. Er is wel telefonische ondersteuning voor de  deelnemers. Indien noodzakelijk kan opgeschaald worden naar een face-to-face gesprek. 

Ook het activeringsproject W² kent een minimale telefonische dienstverlening in kader van opvolging en ondersteuning aan de cliënten.

Contactgegevens Ak’cent: akcent@sad.be & 013/33.61.19


6. Wat met het aanmeldingsteam extramurale diensten (IBW, MT, Activering)?

Ook het aanmeldingsteam blijft operationeel. Aanvragen voor IBW De Linde, Mobiel Team GGZ en dagactiviteitencentrum Ak’cent kunnen aangemeld worden. De oriënteringsgesprekken met de kandidaat-cliënten staan on hold, maar telefonische afstemming loopt door. De doorverwijzers en cliënten worden op de hoogte gehouden.

Contactgegevens Aanmeldingsteam: aanmeldingsteam.clusterD@sad.be & 0489 190 161


7. Mag ik op bezoek komen in de woonzorgcentra (Huize Sint-Augustinus en OLV Ster der Zee)? 

Sinds 12 maart 2020 is vanuit de overheid beslist om een algemeen bezoekersverbod in te voeren voor alle woonzorgcentra. Dat geldt dus ook voor Huize Sint-Augustinus in Diest en OLV Ster der Zee in Scherpenheuvel-Zichem. Diegenen die uitzonderlijk toch toestemming krijgen om de woonzorgcentra te betreden zullen gescreend en geregistreerd worden. Alle voorzorgsmaatregelen moeten dan gerespecteerd worden:

 • Was je handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Beperk fysiek contact (handen geven, kussen, omhelzen).
 • Beperk het bezoek in tijd.

De toegangen van de woonzorgcentra én cafetaria's in de woonzorgcentra zijn permanent gesloten tot verdere communicatie. Wie binnen wil, moet aanbellen. Voor de veiligheid is het naar buitengaan van de bewoners niet toegestaan

Activiteiten met externe organisaties/bezoekers worden afgelast, waaronder: 

 • Mantelzorgcafé 
 • Bezoek vormelingen 
 • Arsenaal zangers

Oudere mensen en mensen met onderliggende aandoeningen van hart, longen, nieren of met minder weerstand zijn een risicogroep voor het nieuwe coronavirus. Deze richtlijnen kunnen veranderen, bijvoorbeeld als het virus zich ruim verspreidt in de bevolking (en dus ook onder personeelsleden en bezoekers). Als dat gebeurt, zullen we specifieke adviezen communiceren.


8. Mag ik op bezoek komen in het psychiatrische ziekenhuis Sint-Annendael?

Bezoek is momenteel niet toegestaan. Wanneer bezoek echt noodzakelijk is, dan zal je gescreend en geregistreerd worden in de sas aan het onthaal. De noodzaak van het bezoek wordt afgetoetst met de desbetreffende afdeling. Dit geldt ook voor leveranciers en andere externen. De voorzorgsmaatregelen moeten gerespecteerd worden:

 • Was je handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Beperk fysiek contact (handen geven, kussen, omhelzen).
 • Beperk het bezoek in tijd.

Activiteiten met externe organisaties/bezoekers worden afgelast.


9. Wat als ik stress en angst ervaar door het Coronavirus?

De coronacrisis is voor iedereen moeilijk. We worden geconfronteerd met de razendsnelle opmars van een ziekte die we nauwelijks kennen. Ook de maatregelen die door de overheid opgelegd worden – en de onvoorspelbaarheid hierin – kunnen ongemak veroorzaken. Dit kan leiden tot allerlei negatieve gevoelens.

In deze folder vind je hierover wat uitleg, wat je er aan kan doen en een telefoonnummer voor verdere hulp.


10. Wat zijn de voorzorgsmaatregelen voor het Coronavirus?


Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat deze maatregelen met zich meebrengt, en hopen dat u begrip kan opbrengen voor deze beslissingen om onze bewoners en cliënten zo goed mogelijk te beschermen.

Met vragen of twijfels, kan u steeds terecht bij onze medewerkers, of via het e-mailadres infectiebeheersing@sad.be