• Home
 • Nieuws
 • CORONAVIRUS: stand van zaken & updates

Nieuws

CORONAVIRUS: stand van zaken & updates

Cijfers 

De officiële cijfers over het Covid-19-virus in België vind je op de website van Sciensano (het federale onderzoekscentrum voor volksgezondheid).


Update 16 juni 2020

Psychiatrisch ziekenhuis

Sinds woensdag 3 juni mogen patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis gaan wandelen, onder bepaalde voorwaarden. Dat mogen zij:

 • alleen
 • met 1 of 2 familieleden/naasten + kinderen jonger dan 12 jaar uit dezelfde contactbubbel
 • of met 1 of 2 patiënten uit dezelfde afdeling

De bezoekregeling voor het psychiatrisch ziekenhuis is versoepeld op 8 juni. Er kunnen telkens 2 personen (+ max. 3 kinderen <12j) op bezoek komen op voorwaarde dat zij allen tot dezelfde contactbubbel behoren. Deze bezoekers moeten niet steeds dezelfde personen zijn. Er kan dus afgewisseld worden, rekening houdend met de richtlijn dat bezoekers steeds tot dezelfde contactbubbel behoren. Een bezoek en een wandelbezoek kunnen beide max. 1x/dag. Voor patiënten uit de risicogroep gelden ook bovenstaande regels wat betreft bezoek in de tuin/bezoekersruimte. Voor wandelbezoeken verandert er niets (dus nog steeds enkel casuïstisch na grondig overleg).

Sinds zaterdag 13 juni is het opnieuw mogelijk om patiënten therapeutisch verlof toe te staan. Een gevolg hiervan is dat de contactbubbels zoals ze nu in het PZ bestaan, niet meer behouden kunnen worden. Daarom moeten alle patiënten sinds zaterdag 13 juni een mondmasker dragen. 

Woonzorgcentra

Op 8 juni is het dagcentrum in OLV Ster der Zee weer opgestart. De deelnemers zijn ingedeeld in 2 contactbubbels.

Op maandag 15 juni (Huize Sint-Augustinus) en woensdag 17 juni (OLV Ster der Zee) versoepelt de bezoekregeling voor de woonzorgcentra:

 • Bezoek is mogelijk van max. 4 personen. Die kunnen elk bezoek wisselen.
 • Tijdens het bezoek is het mogelijk om samen een wandeling te maken rondom het woonzorgcentrum.

Het dragen van een mondmasker en ‘social distancing’ blijven verplicht.


Update 28 mei 2020

In Huize Sint-Augustinus is wooneenheid Hof van Nassau niet langer een covid-afdeling. Uit de resultaten van de testings blijkt dat nog één bewoner positief is. Voor deze persoon geldt er kamerisolatie.

In de woonzorgcentra is de pedicure weer opgestart. Vanaf volgende week volgt de kapper. Dinsdag start de kapper opnieuw op in het psychiatrisch ziekenhuis.

Op dinsdag 2 juni vindt er een testing op covid-19 plaats voor de medewerkers van de sector geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om een open aanbod.


Update 25 mei 2020

In het psychiatrisch ziekenhuis is de cohorte-unit (unit A van afdeling Sint-Elisabeth) stopgezet. 


Update 18 mei 2020

De cohorte-unit (unit A van afdeling Sint-Elisabeth) in het psychiatrisch ziekenhuis is nog niet stopgezet, omdat voor één patiënt de quarantainetermijn nog niet is afgelopen.

Ook Hof van Nassau in Huize Sint-Augustinus blijft voorlopig nog een covid-afdeling. Uit de testresultaten van vorige week bleek dat nog 2 bewoners positief testten op Covid-19.

Vandaag gaan we van start met de bezoekregeling voor Huize Sint-Augustinus en OLV Ster der Zee. Een afspraak voor een bezoek wordt gemaakt op initiatief van het woonzorgcentrum. 


Update 14 mei 2020

Er is licht aan het eind van de tunnel voor onze twee covid-afdelingen:

 • De cohorte-unit (unit A van afdeling Sint-Elisabeth) in het psychiatrisch ziekenhuis wordt dit weekend stopgezet.
 • Ook voor covid-afdeling Hof van Nassau in Huize Sint-Augustinus is een exit-strategie in ontwikkeling. Het is nog wachten op de testresultaten van gisteren om die verder uit te werken.

Naast de Herstelacademie start nu maandag ook De Veste opnieuw op.


Update 11 mei 2020

In onze sector geestelijke gezondheidszorg zijn een aantal activiteiten hernomen.

 • Vorige week zijn de ambulante consultaties in de polikliniek weer opgestart. 
 • Vandaag start De Verdieping opnieuw en wordt er een gefaseerde bezoekregeling voor het psychiatrisch ziekenhuis uitgerold.
 • In de loop van deze week herneemt ook Ak’cent haar activiteiten en wordt er een gefaseerde bezoekregeling voor De Linde opgestart.
 • Op 18 mei is het de beurt aan de Herstelacademie.

De opstart van deze activiteiten gaat uiteraard gepaard met de nodige veiligheidsmaatregelen.


Update 8 mei 2020

Vanaf maandag 11 mei wordt een gefaseerde bezoekregeling voor het psychiatrisch ziekenhuis opgestart.


Update 7 mei 2020

Begin mei zijn alle bewoners en medewerkers van de woonzorgcentra van onze vzw getest op Covid-19. Dat levert volgend totaalbeeld op.

OLV Ster der Zee - aantal positieve testresultaten:

 • 0 bewoners
 • 2 medewerkers

Huize Sint-Augustinus - aantal positieve testresultaten:

 • 8 bewoners (verblijven allemaal op covid-afdeling)
 • 0 medewerkers

Dit zijn bijzonder goede resultaten. In Huize Sint-Augustinus heeft de besmetting zich niet ernstig verder gezet, zo blijkt uit de testing. Een aantal bewoners op de covid-afdeling testte nog positief, maar dat is logisch. Belangrijker is dat zij aan de beterhand zijn.


Update 28 april 2020

In het psychiatrisch ziekenhuis is spijtig genoeg een patiënt van de cohorte-unit (unit A van afdeling Sint-Elisabeth) overleden. Deze persoon had positief getest op Covid-19.


Update 23 april 2020

In Huize Sint-Augustinus heeft een bewoner positief getest op Covid-19. Deze bewoner is opgenomen in het AZ Diest. Daarop is beslist om alle andere bewoners van de wooneenheid te testen. De resultaten zijn gelukkig allemaal negatief.

OLV Ster der Zee is geselecteerd door de Vlaamse overheid voor testings op Covid-19. Het criterium waaraan het voldoet is: “voorzieningen waar tot dusver geen of weinig besmettingen gemeld zijn”. Concreet zullen alle medewerkers van OLV Ster der Zee getest worden op maandag 27 april.


Update 20 april 2020

In Huize Sint-Augustinus betreuren we het overlijden van een tweede bewoner die positief getest was op Covid-19.


Update 17 april 2020

In het psychiatrisch ziekenhuis verblijven momenteel 10 patiënten in de cohorte-unit (unit A van afdeling Sint-Elisabeth). Zeven van hen zijn positief getest op Covid-19. Drie van hen zijn zeer waarschijnlijk drager van het virus.

Geen enkele van deze patiënten is tot nu toe ernstig ziek. Hun toestand is onder controle. Het behandelende team is voorzien van de nodige beschermingsmiddelen om zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid in deze moeilijke omstandigheden te blijven verzorgen. 

Alle andere patiënten op de afdeling bleken bij covid-test negatief. Zij bevinden zich in een covid-vrije omgeving, afgeschermd van de besmette unit.


Update 16 april 2020

In het psychiatrisch ziekenhuis verblijven momenteel 7 patiënten in de cohorte-unit (unit A van afdeling Sint-Elisabeth). Vier van hen zijn positief getest op Covid-19. Drie van hen zijn zeer waarschijnlijk drager van het virus.

Bezoek in de Vlaamse woonzorgcentra blijft vooralsnog verboden. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke deze namiddag beslist in een reactie op de nieuwe maatregel die de Nationale Veiligheidsraad gisteren (15/04/2020) besliste. Overheid en zorgsector zullen in overleg bekijken op welke manier en binnen welke termijn bezoek in de woonzorgcentra weer mogelijk is. 

Onze vzw is tevreden dat er meer tijd genomen wordt om dit op een doordachte en veilige manier te kunnen aanpakken.


Update 14 april 2020

In Ster der Zee testten twee bewoners in het kortverblijf positief. Zij worden overgebracht naar Huize Sint-Augustinus, waar zij oorspronkelijk in kortverblijf verbleven.

In psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael is unit A van afdeling Sint-Elisabeth in quarantaine geplaatst, nadat een patiënt symptomen vertoonde.


Update 10 april 2020

Sinds 20 maart draagt elke medewerker een (al dan niet stoffen) mondmasker bij contact met cliënten of collega's, als preventieve maatregel. Doordat onze vzw intussen een voldoende voorraad heeft, draagt elke medewerker voortaan een chirurgisch mondmasker.


Update 6 april 2020

In Huize Sint-Augustinus is de gang van het kortverblijf omgebouwd tot een aparte cohorte-unit voor bewoners met Covid-19. De capaciteit van deze unit bedraagt 7 kamers.

Eén wooneenheid in Huize Sint-Augustinus is een cohorte-afdeling geworden, nu 8 bewoners positief getest zijn op het Covid-19-virus. Deze bewoners mogen bijgevolg hun wooneenheid niet verlaten.

Wij betreuren het overlijden van een bewoner die positief getest was op Covid-19.


Update 13 maart 2020

Naar aanleiding van de extra maatregelen die op 12/03/2020 door de overheid werden afgevaardigd, gaat onze organisatie over op een uitbreiding van de maatregelen.

Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael

Er geldt een algemeen bezoekverbod.

Voor het hele ziekenhuis geldt nu een algemeen bezoekverbod. Bezoekers worden niet meer toegelaten in het ziekenhuis. De cafetaria wordt nu ook afgesloten.

Pakketjes die worden bezorgd door externe leveranciers of door familie, zullen aan de receptie door een contactpersoon in ontvangst worden genomen en bezorgd.

Ambulante consultaties in de polikliniek

Enkel ambulante consultaties in de polikliniek van het ziekenhuis, die noodzakelijk zijn, kunnen doorgaan. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de hygiënemaatregelen (verschillende wachtruimtes, geen groepen…).

Woonzorgcentra: opnamestop

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft nu een opnamestop ingevoerd voor nieuwe bewoners in woonzorgcentra. Opname is enkel nog mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Met vragen hierover kan u contact opnemen met de medewerkers van de opnamedienst of met de dagelijks verantwoordelijke.


Update 12 maart 2020

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus worden extra veiligheidsmaatregelen genomen in onze organisatie.

Wat betreft bezoekers aan onze woonzorgcentra (Huize Sint-Augustinus en OLV Ster der Zee):

In de woonzorgcentra geldt een algemeen bezoekverbod, en dit tot en met 19 april.

Toegang tot woonzorgcentra is enkel nog mogelijk voor medewerkers, externe medische en paramedische hulpverleners, stagiairs, geregistreerde vrijwilligers en mantelzorgers die instaan voor essentiële zorgtaken. Essentiële zorgtaken zijn hulp bij activiteiten van het dagelijks leven die uitgevoerd worden bij meerdere bewoners.

De vrijwilligers en mantelzorgers die in het woonzorgcentrum worden toegelaten, dienen te worden geregistreerd.

Alle activiteiten waar externen bij betrokken zijn of uitgenodigd worden, zijn geannuleerd tot nader order. 


Update 12 maart 2020

De evolutie van de verspreiding van het coronavirus wordt dagelijks geëvalueerd. De gezondheidssituatie van gisteren is immers niet dezelfde als die van vandaag of morgen. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de minister-presidenten bijeengekomen. Deze vergadering van NVR werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group.


Update 11 maart 2020

Maggie De Block en Alain Maron, ministers van Volksgezondheid op federaal en Brussels niveau, melden het overlijden van een patiënt als gevolg van het coronavirus. Het is het eerste sterfgeval in België. Later die dag heeft de FOD Volksgezondheid helaas vernomen dat er nog 2 patiënten overleden zijn nadat ze besmet raakten met het nieuwe coronavirus COVID-19.


Update 10 maart 2020

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (COVID-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen. 


Update 4 maart 2020

Op 3 maart voerde het referentielaboratorium van de KU Leuven 495 coronavirus testen uit. Tien testen waren positief. Negen van de tien positieve patiënten kwamen terug van een vakantie in Noord-Italië. Zij ontwikkelden een bovenste luchtweginfectie met relatief milde griepachtige symptomen, en blijven in thuisisolatie. 


Update 2 maart 2020

Afgelopen nacht is bij 6 landgenoten een besmetting vastgesteld van het coronavirus. Het gaat om 5 mensen in Vlaanderen en 1 uit Brussel. Allemaal vertonen ze milde symptomen zoals koorts, niezen en hoesten. Ze krijgen nu de nodige zorg in een veilige omgeving. Ze worden ook opgevolgd door de artsen van het Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaanderen) en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussel). Beide administraties traceren ook de contacten die de patiënten hebben gehad sinds hun terugkeer in België, zodat andere mensen ook getest kunnen worden indien nodig.


Update 1 maart 2020

Een landgenoot die recent terugkeerde uit het buitenland is besmet met COVID-19. De persoon wordt nu opgevolgd door het medische team van UZA, één van de twee referentieziekenhuizen voor het nieuwe coronavirus. De patiënt in kwestie werd gisterenavond opgenomen in het UZA met lichte koorts, keelpijn en luchtwegklachten. Bij de analyse van de stalen stelde het labo COVID-19 vast. 


Update 1 maart 2020

Nu de krokusvakantie ten einde is, keren vele mensen van hun vakantiebestemming terug naar België. De overheid vraagt extra waakzaamheid aan reizigers die terugkeren van de regio's Lombardije, Emilia-Romana en Veneto. Dat zijn immers regio's waar het virus al meer circuleert. Wie in die regio's is geweest, zou de komende 14 dagen extra attent moeten zijn voor ziekteklachten zoals koorts, hoest en grieperigheid. Zij moeten telefonisch contact opnemen met de huisarts bij dergelijke symptomen.


Update 18 februari 2020

Een goede hygiëne: dat is de beste bescherming tegen alle soorten virussen zoals het nieuwe coronavirus COVID-19 of de wintergriep.

Gebruik de affiche klik hier. Samen beschermen we onszelf en elkaar!