• Home
 • Nieuws
 • CORONAVIRUS: veelgestelde vragen over onze dienstverlening

Nieuws

CORONAVIRUS: veelgestelde vragen over onze dienstverlening

Om besmetting met het coronavirus te voorkomen neemt vzw Sint-Annendael Grauwzusters heel wat maatregelen. Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen.

(laatste update: 19-05-2020)

 1. Is een opname in psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael mogelijk?
 2. Wat met daghospitalisatie of nabehandeling bij psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael?
 3. Kan ik nog op raadpleging komen bij mijn psychiater of psycholoog?
 4. Word ik nog opgevolgd door het mobiel team 2b of beschut wonen De Linde? 
 5. Kan ik mijn activiteiten bij dagactiviteitencentrum Ak'Cent nog doorzetten?
 6. Wat met het aanmeldingsteam extramurale diensten (IBW, MT, Activering)?
 7. Mag ik op bezoek komen in de woonzorgcentra (Huize Sint-Augustinus en OLV Ster der Zee)? 
 8. Mag ik op bezoek komen in het psychiatrische ziekenhuis Sint-Annendael?
 9. Wat als ik stress en angst ervaar omwille van het Coronavirus?
 10. Wat zijn de voorzorgsmaatregelen voor het Coronavirus?
 11. Fact check: Kan je jezelf testen op corona door je adem in te houden?

1. Is een opname in psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael mogelijk?

Opnames zijn nog steeds mogelijk. Om de grote gemeenschap medepatiënten te beschermen tegen al te makkelijke nieuwe infiltratie van het coronavirus uit de samenleving, is de bezoekregeling wel wat meer beperkt. Daarom is het voorlopig ook nog niet mogelijk om zonder begeleiding of in grote groep het ziekenhuis te verlaten tijdens de opname. Uiteraard proberen we de binding en het contact met het thuisfront via telefoon en online middelen te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren en blijft de patiënt de vrije keuze bewaren om de opname desgewenst te beëindigen.

Non-verbale (reva) therapieën voor de opgenomen patiënten: er worden nog steeds sessies gegeven, weliswaar telkens in kleinere groepen, zodat de nodige fysieke afstand kan gewaarborgd worden. Er wordt verder maximaal ingezet op individuele wandelingen in de natuur, die merkbaar bijdragen aan het therapeutische klimaat en effect. 

Psychologen (verbale therapieën) geven nog groepssessies voor opgenomen patiënten, maar ook in kleinere groepen. Individuele psychotherapeutische opvolging tijdens opname gebeurt uiteraard nog zoals voorheen.

Corona-voorzorgsmaatregelen nieuwe opnames: alle nieuw opgenomen patiënten worden in deze periode op Corona getest bij start van opname (richtlijn overheid m.b.t. ‘collectiviteiten’). Gezien voorlopig echter max. 70 % testsensitiviteit, hanteren we ook bij een negatieve test nog voorzorgsmaatregelen: eerste week zoveel mogelijk op de kamer (met dagelijkse gesprekken en eten op kamer), mondmasker voor de patiënt, wandelingen met 1 teamlid in de natuur, en uiteraard opvolgen respiratoire symptomen en temperatuur. Op dag 5 doen we een tweede test.


2. Wat met daghospitalisatie of nabehandeling bij psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael?

De begeleidingen voor de afdelingen Sint-Jan, Sint-Godelieve en Sint-Andries worden voortgezet onder vorm van partiële zgn. 'thuishospitalisatie'. Het multidisciplinaire behandelteam neemt (op de in het behandelplan afgesproken weekdagen) telefonisch contact met cliënten/patiënten, en bekijkt met hen wat ze daarbij aanvullend ter ondersteuning nodig hebben – inclusief therapeutische gesprekken en activiteiten op afstand. Het remgeld wordt niet aangerekend.

Ons groepspsychotherapeutische dagcentrum 'De Verdieping' (bestaande uit 2 groepen, De Stap en De Sprong) schakelt ook over op deze partiële thuishospitalisatie, maar voegt daar ook korte therapeutische bijeenkomsten binnen het dagcentrum aan toe. Er wordt dus gedurende vier dagen per week een therapeutisch programma aangeboden, deels te volgen van thuis uit en deels op de campus. Remgeld wordt mogelijk partieel aangerekend.


3. Kan ik nog op raadpleging komen bij mijn psychiater of psycholoog?

Reeds lopende ambulante begeleidingen

Onze psychologen en psychiaters zetten hun ambulante begeleidingen verder en starten er ook weer nieuwe op. Zij gebruiken daarbij voorlopig wel nog een combinatie van verschillende contactvormen: telefonische consultaties, videoconsultaties én consultaties op de polikliniek. Het gebeurt regelmatig dat deze contactvormen ook afwisselend binnen jouw begeleiding zullen voorgesteld worden.

Meer info over raadplegingen van psychiaters

Voor de psychologen kan je elke dag tussen de kantooruren via het centrale nummer (013 38 05 11) vragen naar de psycholoog van permanentie, die dan met jou bekijkt wat er nodig is, en bij wie en hoe dit georganiseerd kan worden. Zij geven dan ook zelf de nodige uitleg over locatie en verloop van hun raadplegingen.

De Corona-permanentielijn die de psychologen de voorbije 2 maanden bemanden, is ondertussen opgeheven.  

Project M.A.R. (Multidisciplinaire Adviesraadpleging)

Deze raadpleging gaat terug van start op 19 mei 2020, bij dr. De Baerdemaeker en psychologe Ruth Lempens op dinsdag. Op donderdag zal deze ook terug kunnen plaatsvinden door een samenwerking van dezelfde psychologe met de psychiaters-in-opleiding onder supervisie van dr. Simons. Voor je naar deze raadpleging komt, is het nuttig om de maatregelen na te lezen die we nemen om consultaties op een veilige manier te laten verlopen.  


4. Word ik nog opgevolgd door het mobiel team 2b of beschut wonen De Linde? 

De opvolging door het mobiel team 2b en vanuit IBW De Linde blijft verzekerd.

De medewerkers van mobiel team 2b schalen de zorg en contacten flexibel in. De huisbezoeken vinden zoveel mogelijk plaats in open lucht, de tuin, al wandelend, met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen. Flankerend aan de face-to-face-contacten blijven ook de telefonische gesprekken en het video-bellen belangrijk.

De opvolging en ondersteuning van de bewoners van IBW De Linde verloopt ook voornamelijk via face-to-face-contact, in open lucht, al wandelend. Daarnaast vindt er ook minstens wekelijks een huisbezoek plaats in de woonomgeving van de bewoner, alle veiligheidsmaatregelen worden in acht genomen voor medewerker en bewoner. Opschalen van zorg wordt gegarandeerd. Een bezoekregeling conform de voorschriften van de Veiligheidsraad is uitgewerkt en van toepassing sinds 16/05/2020.

Contactgegevens Mobiel Team GGZ: Mobielteamggz@sad.be & 013/38.05.65
Contactgegevens IBW De Linde: De.linde@sad.be & 013/32.28.50


5. Kan ik mijn activiteiten bij dagactiviteitencentrum Ak'Cent nog doorzetten?

Het activiteitencentrum Ak’Cent heeft de activiteiten gefaseerd hervat op donderdag 18/05/2020. Er worden strenge maatregelen in acht genomen om de veiligheid van elke medewerker en deelnemer te garanderen.

Ook het activeringsproject W² kent een doorstart van zijn activiteiten, met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften en social distance.

Contactgegevens Ak’cent: akcent@sad.be & 013/33.61.19


6. Wat met het aanmeldingsteam extramurale diensten (IBW, MT, Activering)?

Ook het aanmeldingsteam blijft operationeel. Aanvragen voor IBW De Linde, Mobiel Team GGZ en dagactiviteitencentrum Ak’cent kunnen aangemeld worden. De oriënteringsgesprekken met de kandidaat-cliënten staan on hold, maar telefonische afstemming loopt door. De doorverwijzers en cliënten worden op de hoogte gehouden.

Contactgegevens aanmeldingsteam: aanmeldingsteam.clusterD@sad.be & 0489 190 161


7. Mag ik op bezoek komen in de woonzorgcentra (Huize Sint-Augustinus en OLV Ster der Zee)? 

Op maandag 18 mei zijn onze woonzorgcentra Huize Sint-Augustinus en OLV Ster der Zee opgestart met een gefaseerde bezoekregeling.

Elk bezoek gebeurt op afspraak. Daarvoor nemen onze medewerkers zelf contact op met familieleden en vrienden. Maximaal één bezoeker per bewoner is toegestaan en dat moet bij voorkeur altijd dezelfde persoon zijn.

Een bezoek kan minstens om de 2 weken plaatsvinden en duurt maximaal 30 minuten. Tot onze spijt kunnen we omwille van de complexe organisatie enkel bezoek organiseren overdag op weekdagen, en niet 's avonds, in het weekend of op feestdagen.

Bezoek kan enkel door een persoon ouder dan 16 jaar, die de voorbije 14 dagen geen positieve covid-test heeft gehad, geen coronagerelateerde symptomen heeft gehad en die niet in aanraking is geweest met iemand die positief getest heeft.

Als bezoeker moet je de algemene hygiënische voorzorgsmaatregelen toepassen:

 • Behoud altijd de nodige afstand van andere bezoekers, respecteer de '1,5 meter'-regel.
 • Ontsmet je handen met alcoholgel voor en na het bezoek.
 • Draag altijd een mondmasker, dat je zelf moet meebrengen.

8. Mag ik op bezoek komen in het psychiatrische ziekenhuis Sint-Annendael?

Maandag 11 mei zijn wij gestart met het gefaseerd mogelijk maken van bezoek. Dat bezoek zal plaatsvinden in de daarvoor voorziene ruimte met het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen.

Omdat deze nieuwe fase een grote organisatorische impact heeft, vragen wij je begrip als je de eerste dagen nog geen bezoek kan brengen aan je familielid/naaste.

Onze medewerkers zullen familieleden opbellen om een eerste bezoek in te plannen in de komende periode, uiteraard na overleg met de patiënten. Hierbij zullen ook de afspraken en maatregelen besproken worden.


9. Wat als ik stress en angst ervaar door het Coronavirus?

De coronacrisis is voor iedereen moeilijk. We worden geconfronteerd met de razendsnelle opmars van een ziekte die we nog maar net beginnen te kennen. Ook de maatregelen die door de overheid opgelegd worden – en de onvoorspelbaarheid hierin – kunnen ongemak veroorzaken. Wat de toekomst brengt, is ook nog niet zo duidelijk. Dit kan leiden tot allerlei negatieve gevoelens.

In deze folder vind je hierover wat uitleg en wat je er aan kan doen.


10. Wat zijn de voorzorgsmaatregelen voor het Coronavirus?


11. Fact check: Kan je jezelf testen op corona door je adem in te houden?

Kan je jezelf testen op corona door je adem in te houden? Mag ik nog ibuprofen innemen? Zijn mensen met bloedgroep A vatbaarder voor corona? 

Doe de fact check op de website van Gezondheid en Wetenschap en kom te weten wat de fabels en wat de feiten zijn!Met vragen of twijfels, kun je altijd terecht bij onze medewerkers, of via het e-mailadres infectiebeheersing@sad.be