• Home
 • Nieuws
 • CORONAVIRUS: veelgestelde vragen over onze dienstverlening

Nieuws

CORONAVIRUS: veelgestelde vragen over onze dienstverlening

Om besmetting met het coronavirus te voorkomen neemt vzw Sint-Annendael Grauwzusters heel wat maatregelen. Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen.

(laatste update: 13-07-2020)

 1. Is een opname in psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael mogelijk?
 2. Wat met daghospitalisatie of nabehandeling bij psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael?
 3. Kan ik terug op raadpleging komen bij mijn psychiater of psycholoog?
 4. Word ik nog opgevolgd door het mobiel team 2b of beschut wonen De Linde? 
 5. Kan ik mijn activiteiten bij dagactiviteitencentrum Ak'Cent nog doorzetten?
 6. Wat met het aanmeldingsteam extramurale diensten (IBW, MT, Activering)?
 7. Mag ik op bezoek komen in de woonzorgcentra (Huize Sint-Augustinus en OLV Ster der Zee)? 
 8. Mag ik op bezoek komen in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael?
 9. Wat als ik stress en angst ervaar omwille van het Coronavirus?
 10. Wat zijn de voorzorgsmaatregelen voor het Coronavirus?
 11. Fact check: Kan je jezelf testen op corona door je adem in te houden?

1. Is een opname in psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael mogelijk?

Opnames zijn nog steeds mogelijk. 

Er worden een aantal voorzorgsmaatregelen gehanteerd bij de start van de opname. Nieuwe patiënten worden niet standaard getest op Covid-19, tenzij ze een risicoprofiel hebben (o.a. ouderen). Bij opname wordt er gevraagd naar de contacten/mogelijke symptomen en aanwezigheid van risicofactoren. Op basis van deze bevraging zullen de medewerkers bepalen of er al dan niet een test wordt afgenomen. Uiteraard wordt elke patiënt die symptomen vertoont ook getest op Covid-19.

Algemene veiligheidsmaatregelen

De belangrijkste veiligheidsmaatregelen die in het ziekenhuis gelden, zowel voor medewerkers als patiënten, zijn:

 • minstens 1,5 m afstand van elkaar houden
 • handhygiëne strikt toepassen
 • een mondmasker dragen 

Alle therapeutische sessies gaan door, mits de bovenstaande veiligheidsmaatregelen gevolgd kunnen worden. Het zou dus kunnen dat deze bijvoorbeeld in een kleinere groep plaatsvinden.


2. Wat met daghospitalisatie of nabehandeling bij psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael?

Nabehandeling (of ‘postkuur’) verloopt nog steeds via 'thuishospitalisatie'. Het multidisciplinaire behandelteam neemt (op de in het behandelplan afgesproken weekdagen) telefonisch contact met cliënten/patiënten, en bekijkt met hen wat ze daarbij aanvullend ter ondersteuning nodig hebben – inclusief therapeutische gesprekken en activiteiten op afstand. Het remgeld wordt niet aangerekend. 

Daghospitalisatie werd opnieuw opgestart binnen de muren van het ziekenhuis. Dit verloopt zoals gekend, wel worden de aanwezigheidsuren ingekort tot max. 4 uur per dag.


3. Kan ik terug op raadpleging komen bij mijn psychiater of psycholoog?

Reeds lopende ambulante begeleidingen en het project MAR (multidisciplinaire adviesraadpleging)

Onze psychologen en psychiaters zetten hun ambulante begeleidingen verder en starten er ook weer nieuwe op. Zij gebruiken daarbij voorlopig wel nog een combinatie van verschillende contactvormen: telefonische consultaties, videoconsultaties én consultaties op de polikliniek. Het gebeurt regelmatig dat deze contactvormen ook afwisselend binnen jouw begeleiding zullen voorgesteld worden.

Voor je naar de raadplegingen komt, is het nuttig om de maatregelen na te lezen die we nemen om consultaties op een veilige manier te laten verlopen. Meer info over raadplegingen van psychiaters

Voor de psychologen kan je elke dag tussen de kantooruren via het centrale nummer (013 38 05 11) vragen naar de psycholoog van permanentie, die dan met jou bekijkt wat er nodig is, en bij wie en hoe dit georganiseerd kan worden. Zij geven dan ook zelf de nodige uitleg over locatie en verloop van hun raadplegingen.


4. Word ik nog opgevolgd door het mobiel team 2b of beschut wonen De Linde? 

De opvolging door het mobiel team 2b en vanuit IBW De Linde blijft verzekerd.

De medewerkers van mobiel team 2b schalen de zorg en contacten flexibel in. De huisbezoeken vinden nog altijd zoveel mogelijk plaats in open lucht, de tuin, al wandelend, met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen in het kader van covid-19. Flankerend aan de face-to-face-contacten blijven ook de telefonische gesprekken en het video-bellen belangrijk.

De opvolging en ondersteuning van de bewoners van IBW De Linde verloopt ook voornamelijk via face-to-face-contact, in open lucht, al wandelend. Daarnaast vindt er ook minstens wekelijks een huisbezoek plaats in de woonomgeving van de bewoner, alle veiligheidsmaatregelen worden in acht genomen voor medewerker en bewoner. Opschalen van zorg wordt gegarandeerd. Bezoek is mogelijk mits inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen in het kader van covid-19: deze zijn conform de voorschriften van de Veiligheidsraad.

Contactgegevens Mobiel Team GGZ: Mobielteamggz@sad.be & 013/38.05.65
Contactgegevens IBW De Linde: De.linde@sad.be & 013/32.28.50


5. Kan ik mijn activiteiten bij dagactiviteitencentrum Ak'Cent nog doorzetten?

Het activiteitencentrum Ak’Cent heeft de activiteiten gefaseerd hervat op donderdag 18/05/2020. De voorzorgsmaatregelen blijven van kracht om de veiligheid van elke medewerker en deelnemer te garanderen.

Ook het activeringsproject W² is weer operationeel, met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften en social distance.

Contactgegevens Ak’cent: akcent@sad.be & 013/33.61.19


6. Wat met het aanmeldingsteam extramurale diensten (IBW, MT, Activering)?

Het aanmeldingsteam is operationeel. Aanvragen voor IBW De Linde, Mobiel Team GGZ en dagactiviteitencentrum Ak’cent kunnen aangemeld worden. De oriënteringsgesprekken met de kandidaat-cliënten zijn weer opgestart. De doorverwijzers en cliënten worden op de hoogte gehouden.

Contactgegevens aanmeldingsteam: aanmeldingsteam.clusterD@sad.be & 0489 190 161


7. Mag ik op bezoek komen in de woonzorgcentra (Huize Sint-Augustinus en OLV Ster der Zee)? 

Op maandag 18 mei zijn onze woonzorgcentra Huize Sint-Augustinus en OLV Ster der Zee opgestart met een gefaseerde bezoekregeling. Meer informatie lees je in onderstaand nieuwsbericht:


8. Mag ik op bezoek komen in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael?

Maandag 11 mei zijn wij gestart met het gefaseerd mogelijk maken van bezoek. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht:


9. Wat als ik stress en angst ervaar door het Coronavirus?

De coronacrisis is voor iedereen moeilijk. We worden geconfronteerd met de razendsnelle opmars van een ziekte die we nog maar net beginnen te kennen. Ook de maatregelen die door de overheid opgelegd worden – en de onvoorspelbaarheid hierin – kunnen ongemak veroorzaken. Wat de toekomst brengt, is ook nog niet zo duidelijk. Dit kan leiden tot allerlei negatieve gevoelens.

In deze folder vind je hierover wat uitleg en wat je er aan kan doen.


10. Wat zijn de voorzorgsmaatregelen voor het Coronavirus?


11. Fact check: Kan je jezelf testen op corona door je adem in te houden?

Kan je jezelf testen op corona door je adem in te houden? Mag ik nog ibuprofen innemen? Zijn mensen met bloedgroep A vatbaarder voor corona? 

Doe de fact check op de website van Gezondheid en Wetenschap en kom te weten wat de fabels en wat de feiten zijn!Met vragen of twijfels, kun je altijd terecht bij onze medewerkers, of via het e-mailadres infectiebeheersing@sad.be