Nieuws

Familie betrekken: gewoon doen

In PZ Sint-Annendael zetten wij sterk in op het betrekken van familie en naasten, als onze patiënten daarmee instemmen. Immers, hulpverleners nemen slechts een tijdelijke rol op in het leven van een patiënt. Familie is er voor altijd. Maar hoe pakken wij dat precies aan?

Op de website www.familie-praktijk.be deelt onze hoofdarts dr. Wim Simons de ervaringen van PZ Sint-Annendael om medewerkers op te leiden in geweldloze of verbindende communicatie, in het kader van herstelgerichte zorg. Dat gedachtegoed biedt medewerkers een sterk kader om oprecht te kunnen verbinden met familie (en uiteraard ook met patiënten, collega's,...). Ook worden naasten zoveel als mogelijk betrokken bij het (opname)gesprek.

De website www.familie-praktijk.be is een initatief van familieverenigingen Similes en Familieplatform. Het bundelt goede praktijken die organisaties in de GGZ kunnen inspireren om hun familiebeleid verder vorm te geven.