• Home
  • Nieuws
  • Wat als…. een ‘rusthuiswijzer’ mensen niet ‘wijzer’ maakt

Nieuws

Wat als…. een ‘rusthuiswijzer’ mensen niet ‘wijzer’ maakt

Op 17 januari pakte het Nieuwsblad uit met hun ‘grootschalig rusthuisonderzoek’. Deze term alleen al dekt de lading niet meer. Bewoners komen wonen in onze woonzorgcentra, niet in een rusthuis. Sindsdien blijven de veelal negatieve reacties in de media en vooral de sociale media niet uit.

Als directie vinden we dit een zeer jammerlijke zaak. Een sector die reeds zwaar kampt met een negatief imago en waar de uitdagingen groot zijn heeft nood aan méér positivisme. Het Nieuwsblad zou de sector hierin moeten ondersteunen. Niemand is gebaat bij ongenuanceerde berichtgevingen die enkel maar leiden tot twijfel bij mensen met een zorgvraag en bij hen die een job in de ouderenzorg zouden overwegen.

Onze sector verwezenlijkt mooie zaken en warme zorg aan bewoners en gebruikers. Ondanks het zware beroep toonde de onlangs gepubliceerde studie van IDEWE bij een bevraging bij bijna 1.400 Vlaamse werknemers van woonzorgcentra aan dat 79% enthousiast is over hun job en dit ondanks het ervaren van een te hoge werkdruk (43%) hetgeen opmerkelijk hoger ligt dan binnen andere sectoren.

Als directie ervaren we zeker ook beide facetten. Wij zien en horen zeer mooie verwezenlijkingen in het dagelijkse wonen, zorg en ondersteuning voor onze bewoners in OLV Ster der Zee en Huize Sint-Augustinus. Ondanks de moeilijkheden van personele bezetting blijven medewerkers in eerste instantie vooral betrokken met onze bewoners. Deze worden telkens op het voorplan gezet waarbij het eigen belang vaak op het achterplan wordt geplaatst. Dat vraagt een enorme inspanning die enkel kan komen door de grote bevlogenheid waarmee onze medewerkers werken.

Daarom willen we al onze medewerkers graag een hart onder de riem steken en bedanken voor jullie grote inzet.

Lees ook de reactie van Zorgnet-Icuro.