Alle medewerkers die instaan voor ons aanbod geestelijke gezondheidszorg proberen je met de beste zorgen te omringen. Toch kan het voorkomen dat wij niet aan je verwachtingen voldoen en dat je een klacht of opmerking hebt.

Bespreek je vraag op de eerste plaats met een medewerker van het team. Als dat moeilijk is voor jou, kun je contact opnemen met onze externe ombudsvrouw Lieve Desmet.


Bereikbaarheid ombudsdienst

 • Tweewekelijks spreekuur op maandag van 11 tot 13 uur in het psychiatrisch ziekenhuis 
 • Brievenbus en klachtenformulier van de ombudsdienst (op elke afdeling, in elke woning van De Linde en bij Ak’Cent). De brievenbus wordt tweewekelijks geleegd.
 • E-mail: lieve.desmet@ombudsfunctieggz.be*
 • Tel.: 0497 47 70 67
 • Overlegplatform Geestelijke gezondheidzorg Vlaams-Brabant
  • t.a.v. Lieve Desmet
  • Groeneweg 151/7
  • 3001 Heverlee

Meer info over de externe ombudsdienst vind je op www.ombudsggz.be.

*Verstuur nooit medische gegevens via e-mail.