Polikliniek voor ouderen De Veste

Psychiater

dr. Katrin Goedseels
dr. Steven Huysmans


Neuroloog

dr. Paul Vanooteghem

Psycholoog

Joke Vanhauwere


Sociale dienst

Céline Geunis

De Veste is een ambulante consultatiedienst  voor ouderenpsychiatrie. Een multidisciplinair team van een psychiater, neuroloog en klinisch psycholoog beantwoordt jouw vragen op een deskundige en cliëntvriendelijke manier. Je kunt ook een beroep doen op een verpleegkundige en een maatschappelijk werker. 


Voor wie?

De Veste richt zich voornamelijk tot ouderen met cognitieve en/of psychische problemen. Dat kan gaan over een verstoorde stemming, angstklachten, levensfaseproblematiek, geheugenproblemen, gedragsverandering of een andere onduidelijkheid over mentale functies. Ook jongere personen die kampen met geheugenproblemen kunnen bij ons terecht.


Ons aanbod

Wij willen je op een snelle en efficiënte manier een diagnose en gespecialiseerd advies geven en de verwijzers van de eerste lijn en de mantelzorgers ondersteunen. Dat doen we door:

 • screening van cognitieve functies en psychische problemen
 • diagnosestelling
 • behandeling opstarten en/of advies geven
 • informatieverstrekking
 • psycho-educatie voor patiënten, mantelzorgers en eerstelijnsdiensten
 • advies voor aanpassing dagelijkse omgeving in functie van de cognitieve moeilijkheden van de patiënt
 • advies aan huisarts
 • informatie verstrekken aan eerstelijnszorgverleners, sociale en administratieve diensten
 • nazorg en follow-up
 • familiegesprekken

Contact

Vestenstraat 3, 3290 Diest
de.veste@sad.be*

Wij zijn telefonisch bereikbaar via 013 38 06 68 op volgende tijdstippen:  

 • maandag: van 13 tot 16 uur
 • woensdag: van 13 tot 16 uur

*Verstuur nooit medische gegevens via e-mail.


Factuur

Raadplegingen en onderzoeken worden achteraf aangerekend. Wij bezorgen je een factuur met overschrijvingsformulier via de post. Een consultatie bij de arts gebeurt op basis van de Riziv-nomenclatuur, bij de psycholoog volgens vaste tarieven. 

Sommige ziekenfondsen geven een tegemoetkoming voor psychotherapie. Dat vraag je best na bij je ziekenfonds zelf. Op de factuur staan alle gegevens vermeld om die terugbetaling aan te vragen.