Klachtenregeling

Kwaliteit dragen wij hoog in het vaandel. Daarom staan wij altijd open voor je opmerkingen, suggesties of klachten.


Hoe kan je een opmerking of klacht indienen?

Mondeling

In eerste instantie kan je proberen om de klacht met de betrokken persoon te bespreken. Je kan je opmerking of klacht ook mondeling meedelen aan elke andere medewerker in ons woonzorgcentrum. In eerste instantie zal de medewerker proberen om jouw klacht discreet op te lossen. Indien er niet tot een oplossing gekomen kan worden, dan kan de medewerker de klachtenbehandelaar op de hoogte brengen die de verdere opvolging doet.

Schriftelijk

Je kan je opmerking of klacht ook noteren op de meldingsfiche, die je aan het onthaal vindt. Die fiche steek je vervolgens in de meldingsbus aan het onthaal.

Digitaal

Je kan je opmerking of klacht invullen op deze meldingsfiche. Je mailt dan deze fiche naar Els Van Hoovels (els.van.hoovels@sad.be)*.

*Verstuur nooit medische gegevens via e-mail.


Wat doen wij met je opmerking of klacht?

De klachtenbehandelaar coördineert de klachtenregeling en bekijkt welke acties nodig zijn. Je wordt persoonlijk op de hoogte gehouden van alle stappen die wij ondernemen naar aanleiding van je klacht of opmerking. Na een aantal weken evalueren wij of onze dienstverlening opnieuw voldoet aan je verwachtingen.