Nieuws

Grondwerken nieuwbouw Huize Sint-Augustinus zijn gestart

In de periode vanaf half november tot nu gebeurden er heel wat werken ter voorbereiding van het nieuwbouwproject. We geven hierbij graag een overzicht.

Afvissen vijver

De nieuwbouw wordt opgetrokken op de locatie waar onze vijver lag. Andere plaatsen op de site doorstonden immers de watertoets niet. Ook is de aanwezigheid van een vijver een risico voor onze bewoners, niet in het minst voor wie dementie heeft.

Een professionele firma stond in voor het afvissen van de vijver. Alle vissen vonden een nieuwe thuis bij vissersclub De Gouden Karper in Molenstede.

Rooien van bomen

Vervolgens werden aan de voor- en achterzijde van het huidige gebouw bomen gerooid. Enkel de bomen die noodzakelijkerwijs moeten verdwijnen om de nieuwbouw te kunnen realiseren, zijn verwijderd.

In het ontwerp van de nieuwbouw is de aanleg van een aangename en groene buitenomgeving voorzien, om dit alles te compenseren.

Archeologisch onderzoek

Intussen is ook het archeologisch onderzoek afgerond. Het team van archeologen bracht meerdere vondsten in kaart uit verschillende tijdsvakken in de geschiedenis:

  • één, mogelijk twee, grafmonumenten uit de bronstijd (2.000 – 800 v.Chr.) of zelfs het neolithicum (5.300 – 2.000 v.Chr.) (zie foto hieronder)
  • een Romeins (bij)gebouw en een houtskoolmeiler (constructie om houtskool te bereiden) die wellicht uit de Romeinse periode stamt
  • greppels uit de post-middeleeuwse periode die als perceelafbakening en ontwatering van de landbouwgronden gediend hebben
  • rood geglazuurd aardewerk, steengoed en meerdere musketkogels, te situeren in de 15de-18de eeuw
  • twee greppels uit de volle Middeleeuwen (10de-12de eeuw)

Grondwerken gestart

Momenteel worden er grondwerken verricht op de werf. De vijver wordt leeggehaald en nadien opgevuld. Achtergebleven vissen werden intussen gevangen en verhuisd naar de vijvers van de Halve Maan. Ook de boomstronken werden verzameld. Deze worden vervolgens vermalen en afgevoerd.

Vragen over het nieuwbouwproject?

Mail naar nieuwbouw.sint-augustinus@sad.be