Missie en visie

Onze missie

Bij ons ben je autonoom en uniek met je krachten en kwetsbaarheid.

Vanuit onze christelijke traditie en inspiratie en vanuit onze expertise in geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg zoeken we samen met volle overgave en met een open geest naar een deskundig antwoord op jouw hulpvraag.


Onze visie

Voor iedereen in de regio zijn we de referentie in GGZ en OZ. Verdere vermaatschappelijking realiseren we binnen het model van (nabije) geïntegreerde, gemeenschapsgerichte zorg en welzijn. Daarom werken we als onmisbare partner doelmatig samen met alle relevante betrokkenen. In alles wat we doen, zijn herstel, presentie en participatie leidend in het streven naar kwaliteit van leven.


Onze kernwaarden

  • Autonomie
  • Respect
  • Openheid
  • Verbondenheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Kwaliteit

Onze missie en visie verduidelijken we verder in het lexicon (pdf).


Ethisch kader

Het ethisch kader bouwt voort op onze missie en visie. Het biedt handvaten aan onze medewerkers om met de complexiteit en gelaagdheid van ethische vraagstukken om te gaan. Het ethisch kader zet de waarden uit die onze medewerkers en groepen in onze organisatie inspireren bij beslissingen en in hun dagelijks doen en handelen.

Bekijk hier de volledige tekst van het ethisch kader (pdf).