Beleidsorganen

Algemene vergadering

De algemene vergadering heeft de essentiële rol van toezicht. Haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn statutair vastgelegd. De algemene vergadering komt minstens twee keer per jaar samen.

Voorzitter

 • Marianne Vael

Leden

 • Johan Abrahams
 • Filip Bouckaert 
 • Paul Caes 
 • Jocelijn Coenegrachts 
 • Freddy Jochmans
 • Jan Laurys
 • Rudi Lenaerts
 • Louis Mentens 
 • Tania Stalmans
 • dr. Wim Tambeur
 • Marc Vandeput

Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan heeft naast de opdracht van toezicht, ook de opdracht van beleid en beheer. Het Bestuursorgaan verzekert het strategisch beleid van de organisatie en vergadert minstens vijf keer per jaar.

Voorzitter

 • Marianne Vael

Ondervoorzitter

 • Lou Van Beirendonck

Leden

 • Benoît De Ceunynck 
 • Bart De Greef
 • Jan Laurys 
 • Linda Lemmens
 • Tania Stalmans 
 • dr. Wim Tambeur 
 • Klaartje Theunis
 • dr. Joris Vandenberghe
 • Marc Vandeput​​​​​​

Directiecomité

Het directiecomité heeft de dagelijkse operationele leiding.

Voorzitter

 • Koen De Meester, algemeen directeur

Leden

 • Peter Debroyer, directeur personeel en organisatie
 • Greet Put, directeur zorg - GGZ
 • dr. Wim Simons, hoofdarts 
 • Rob Vanhemel, directeur ouderenzorg

Medische raad

De medische raad vertegenwoordigt de artsen die werkzaam zijn binnen de sector geestelijke gezondheidszorg van de vzw. 

Voorzitter

 • dr. Anne Verhaeghen 

Ondervoorzitter

 • dr. Aagje Archie

Leden

 • dr. Roeland Ballegeer
 • dr. Steven Huysmans
 • dr. Wim Simons (niet stemgerechtigd)