Samenwerkingen

Z.Org KU Leuven

Onze vzw heeft een formeel samenwerkingsverband met Z.org KU Leuven met als doel een afgestemde multidisciplinaire zorg te realiseren, ten voordele van de patiënt.

Meer info op www.zorgkuleuven.be 


Netwerk Diletti

Onze vzw is actieve partner in het Netwerk Diletti, een netwerk van organisaties in de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen in de regio Diest-Aarschot, Leuven, Tervuren, Tienen-Landen. Het netwerk streeft naar een gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgnetwerken en zorgcircuits.

Meer info op www.diletti.be 


Eerstelijnszone Demerland

De missie van Eerstelijnszone Demerland is om het welzijn en de gezondheid van alle inwoners in de regio te bevorderen en dat door de samenwerking tussen alle partnerorganisaties te optimaliseren. Onze vzw is hierbij betrokken met de woonzorgcentra als verplichte partner en met het aanbod geestelijke gezondheidszorg als optionele partner.

Meer info op www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-demerland 


AZ Diest

Omdat het AZ Diest geen PAAZ-afdeling heeft, voorziet ons psychiatrisch ziekenhuis een team ter plaatse via een liaisonfunctie. Daarom staat ons multidisciplinair team liaisonpsychiatrie overdag tijdens de weekdagen ter beschikking van opgenomen patiënten die mogelijks kampen met een psychische en/of psychiatrische problematiek. Elke afdeling in het AZ Diest kan ons team contacteren voor een advies over diagnose, behandeling en/of ondersteuning.

Meer info op www.azdiest.be/Psychiatrie


Functionele binding ouderenzorg

In 2018 hebben UZ Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, RZ Heilig Hart Leuven, AZ Diest, Z.org KU Leuven, Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen, U.P.C Sint-Kamillus Bierbeek en vzw Sint-Annendael Grauwzusters Diest de handen in elkaar geslagen om een gezamenlijke functionele binding op te starten voor de regionale woonzorgcentra. 

Elk woonzorgcentrum moet een functionele binding hebben met een erkende geriatriedienst of een erkende dienst voor behandeling en revalidatie, bestemd voor patiënten met psychogeriatrische aandoeningen (Sp-psychogeriatrie), een Sp-dienst palliatieve verzorging en het regionaal platform ziekenhuishygiëne (KB 9 maart 2014). 


Zorgstad Diest intentieverklaring

Diest is een stad met twee ziekenhuizen en heeft heel wat in huis om zich in de regio te profileren als een zorgstad. Het lokaal bestuur van Diest, AZ Diest en vzw Sint-Annendael Grauwzusters willen hier proactief mee omgaan, de veranderingen vorm geven en concretiseren voor onze regio. We willen dit samen met de eerste lijn op een vernieuwende manier vorm geven, een model uitwerken dat misschien ook elders kan dienen en vooral kan wegen op de verdere Vlaamse en federale besluitvorming, zelfs met betrekking tot financiering en erkenning.

De doelstelling hiervan is de best mogelijke kwaliteit van leven te bekomen voor en op maat van de inwoners van de regio. De partners gaan een inspanningsverbintenis aan om de eigen werking in die zin optimaal met de partners af te stemmen en bij te dragen tot een vlot toegankelijke, geïntegreerde en kwaliteitsvolle zorg.

Meer info op Intentieverklaring Zorgstad Diest


Te Gek!?

Het project Te Gek!? wil geestelijke gezondheid bespreekbaar maken in Vlaanderen en streeft naar een juiste kijk op mensen met psychische problemen. Te Gek!? zet hiervoor al jaren grootschalige campagnes op. Van oorsprong is het een initiatief van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael dat jarenlang tentoonstellingen en muziekoptredens organiseerde om de drempel naar geestelijke gezondheidszorg te verlagen. Sinds 2019 maakt Te Gek!? deel uit van het Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Vanaf 2021 treedt het Steunpunt naar buiten onder de naam Te Gek!?.

Meer info op www.tegek.be