Nieuws

Medewerkers Huize Sint-Augustinus gaan op werfbezoek

Vorige week gingen onze medewerkers van Huize Sint-Augustinus op werfbezoek in de nieuwbouw. De transitie van ons woonzorgcentrum naar kleinschalig genormaliseerd wonen betekent een heuse verandering voor onze organisatie en medewerkers. Met eigen ogen de nieuwe omgeving kunnen aanschouwen, helpt dan toch om een indruk te vormen van hoe het wonen, leven én werken er straks zullen verlopen.