Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Via deze regeling kun je feitelijke of mogelijke inbreuken melden die binnen Sint-Annendael Grauwzusters vzw hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden en waar je als melder kennis van hebt binnen een werkgerelateerde context. Het gaat om inbreuken die in hoofdzaak het algemeen belang schaden of bedreigen.


Hoe kan je melden?

Als je een melding wil maken, kan dat via volgend beveiligd en vertrouwelijk kanaal (ondersteund door SD Worx): https://sad.sdwhistle.com/nl/report

Jouw melding zal ontvangen worden door een vertrouwde medewerker van Sint-Annendael Grauwzusters vzw. Deze zal in alle onafhankelijkheid en vertrouwen jouw melding behandelen.

Als melder kun je daarnaast ook rechtstreeks een inbreuk aangeven bij de federale ombudsman: https://www.federaalombudsman.be/nl/klokkenluiders