Veelgestelde vragen

Filter de veelgestelde vragen:

 • Geestelijke gezondheidszorg: Welke documenten moet ik meenemen bij een opname?

  • Identiteitskaart (e-ID)
  • Verwijsbrief van je arts
  • Eventueel: medische verslagen
  • Volledig overzicht van de medicatie die je neemt (naam en toedieningswijze)
  • Thuismedicatie 
  • Eventueel: attest van de adviserend geneesheer van je ziekenfonds voor geneesmiddelen die enkel na zijn beslissing terugbetaald worden
  • Klevertjes van je ziekenfonds
  • In geval van hospitalisatieverzekering: in te vullen formulieren of verzekeringskaart
  • Telefoonnummers van je contactpersonen

 • Geestelijke gezondheidszorg: Waar meld ik me aan op de dag van opname?

  Op het afgesproken tijdstip meld je je aan bij het onthaal van PZ Sint-Annendael. Nadat je ingeschreven bent, vergezelt een verpleegkundige je naar je afdeling en maakt je daar verder wegwijs.

  Liefst breng je een familielid of vriend mee. Wij vinden het immers belangrijk om kennis te maken met mensen die voor jou een rol spelen in je herstelproces.

 • Geestelijke gezondheidszorg: Moet ik mijn hospitalisatieverzekering op de hoogte brengen van mijn opname?

  Ja. Sommige hospitalisatieverzekeringen voorzien bijkomende tegemoetkomingen voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Breng daarom je verzekeraar op de hoogte, liefst vooraf. Sommige verzekeraars regelen de betaling rechtstreeks met het ziekenhuis, via een derdebetalersregeling.

 • Geestelijke gezondheidszorg: Hoeveel kost een opname in het psychiatrisch ziekenhuis?

  Dat hangt van een aantal factoren af, zoals je kamerkeuze, of je verhoogde tegemoetkoming bij je ziekenfonds geniet en of je een hospitalisatieverzekering hebt.

  Lees meer over de kosten ›

 • Geestelijke gezondheidszorg: Wat als ik mijn factuur niet kan betalen?

  Dan neem je best contact op met de dienst Patiëntenadministratie om een afbetalingsplan op te stellen.

  *Verstuur geen medische gegevens via e-mail.

 • Geestelijke gezondheidszorg: Wat zijn de bezoekuren?

  Psychiatrisch ziekenhuis

  De bezoekuren verschillen van afdeling tot afdeling:

 • Geestelijke gezondheidszorg: Wat kan de sociale dienst voor mij doen?

  De maatschappelijk werkers bieden je hulp in verschillende domeinen: 

  • psychosociale ondersteuning
  • ondersteuning in de thuissituatie
  • wonen, werken
  • sociaal-administratieve-juridische zaken
  • overleg met externe diensten 
  • organiseren van hulpverlening
  • inkomen en financiën

  Medewerkers

  Een overzicht van de maatschappelijk werkers vind je per afdeling:

  Psychiatrisch ziekenhuis:


  Contact opnemen

  Tel. 013 38 05 11 (onthaal)

 • Geestelijke gezondheidszorg: Waar kan ik terecht met een klacht of suggestie?

  Met klachten of suggesties kun je terecht bij onze interne klachtenbehandelaar of externe ombudsdienst ›