Bij opname in het psychiatrisch ziekenhuis krijg je een eerste factuur in de tweede helft van de maand die volgt op de maand van opname. Daarna volgt maandelijks een nieuwe tussentijdse factuur. Die facturen moet je binnen de 30 dagen na verzenddatum betalen.


Welk aandeel in de kosten betaal je zelf?

Een deel van de kosten factureren wij rechtstreeks aan je ziekenfonds. Op je factuur staan de kosten die voor eigen rekening zijn:

  • remgeld (of persoonlijk aandeel) in de verblijfskosten* 
  • remgeld (of persoonlijk aandeel) in de erelonen van de artsen*
  • forfait geneesmiddelen
  • kosten van bepaalde geneesmiddelen
  • supplementen voor bepaalde medisch-technische onderzoeken
  • kamer- en ereloonsupplementen als je kiest voor een eenpersoonskamer 
  • persoonlijke uitgaven
  • enkel op je eerste factuur: opnameforfait (behalve als je een voorkeursregeling bij je ziekenfonds hebt)

*bedrag afhankelijk van je statuut bij het ziekenfonds


Simulatie kosten

Wil je graag op voorhand een simulatie van je factuur? Dan kan je contact opnemen met de dienst patiëntenadministratie. Hou dan wel een ziekenfondsklever bij de hand.

*Verstuur nooit medische gegevens via e-mail.


Heb je een hospitalisatieverzekering?

Als je een hospitalisatieverzekering hebt, kun je vaak nog bijkomende tegemoetkomingen krijgen voor de kosten die je zelf moet betalen. Breng daarom tijdig je verzekeraar op de hoogte van je ziekenhuisopname, best vooraf.