Rapporten

Jaaroverzicht

In onze jaaroverzichten vind je een impressie van de activiteiten en projecten in onze vzw.

Jaaroverzicht 2022 - (1,3 MB)
Jaaroverzicht 2021 - (4 MB)
Jaaroverzicht 2020 - (6 MB) 
Jaarverslag 2019 - (6,7 MB)
Jaarverslag 2018 – (1,2 MB)
Jaarverslag 2017 – (1,6 MB)
Jaarverslag 2016 – (2,2 MB)


Kwaliteit - tevredenheidsonderzoek

Feedback van cliënten en familieleden is een belangrijke inspiratiebron voor onze verbetertrajecten. Die feedback verzamelen wij systematisch via cliënten- en gebruikersraden en tevredenheidsmetingen. Bijkomend laten onze open communicatiecultuur en dagelijkse contacten toe om voortdurend te leren en te verbeteren.

Geestelijke gezondheidszorg
Vlaamse Patiëntenpeiling 2020
Familietevredenheidsbevraging 2019

Ouderenzorg
Tevredenheidsenquête Huize Sint-Augustinus 2021
Tevredenheidsenquête dagverzorgingscentrum De Teerlings 2021
Tevredenheidsenquête OLV Ster der Zee 2021
Tevredenheidsenquête dagverzorgingscentrum De Horizon 2021
Bewonersbevraging_Huize_Sint-Augustinus_2018
Bewonersbevraging_OLV_Ster_der_Zee_2018


Kwaliteit - Vlaams Indicatorenproject

Wij nemen deel aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ) en het Vlaams Indicatorenproject Woonzorgcentra (VIP WZC). Die indicatoren meten de kwaliteit van zorg en leveren nuttige informatie op, zowel voor de zorgvoorzieningen zelf, als voor verwijzers, overheid, brede publiek en cliënten.  De metingen stellen ons in staat om een eigen opvolging te doen. Bovendien kunnen we op die manier aspecten van zorg vergelijken met andere voorzieningen en gepaste verbeteracties te lanceren.

Ouderenzorg
VIP - Huize Sint-Augustinus 2021 - deel 1 (pdf)
VIP - Huize Sint-Augustinus 2021 - deel 2 (pdf)
VIP - OLV Ster der Zee 2021 - deel 1 (pdf)
VIP - OLV Ster der Zee 2021 - deel 2 (pdf)

VIP - Huize Sint-Augustinus 2018 – deel 1 (pdf)
VIP - Huize Sint-Augustinus 2018 – deel 2 (pdf)
VIP - OLV Ster der Zee 2018 – deel 1 (pdf)
VIP - OLV Ster der Zee 2018 – deel 2 (pdf)

Geestelijke gezondheidszorg
VIP² - Geestelijke gezondheidszorg 2018 - deel 1 
VIP² - Geestelijke gezondheidszorg 2019 - deel 1
VIP² - Geestelijke gezondheidszorg 2020 - deel 1