Rapporten

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen vind je een overzicht van de activiteiten en projecten in onze vzw.

Jaarverslag 2018 – (1,2 MB)
Jaarverslag 2017 – (1,6 MB)
Jaarverslag 2016 – (2,2 MB)


Kwaliteit

Tevredenheidsonderzoek

Feedback van cliënten en familieleden is een belangrijke inspiratiebron voor onze verbetertrajecten. Die feedback verzamelen wij systematisch via cliënten- en gebruikersraden en tevredenheidsmetingen. Bijkomend laten onze open communicatiecultuur en dagelijkse contacten toe om voortdurend te leren en te verbeteren.

Bewonersbevraging_Huize_Sint-Augustinus_2018
Bewonersbevraging_OLV_Ster_der_Zee_2018

Vlaams Indicatorenproject

Wij nemen deel aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ) en het Vlaams Indicatorenproject Woonzorgcentra (VIP WZC). Die indicatoren meten de kwaliteit van zorg en leveren nuttige informatie op, zowel voor de zorgvoorzieningen zelf, als voor verwijzers, overheid, brede publiek en cliënten.  De metingen stellen ons in staat om een eigen opvolging te doen. Bovendien kunnen we op die manier aspecten van zorg vergelijken met andere voorzieningen en gepaste verbeteracties te lanceren.

Ouderenzorg:

VIP - Huize Sint-Augustinus 2018 – deel 1
VIP - Huize Sint-Augustinus 2018 – deel 2
VIP - OLV Ster der Zee 2018 – deel 1
VIP - OLV Ster der Zee 2018 – deel 2

Geestelijke gezondheidszorg:

VIP² - Geestelijke gezondheidszorg - deel 1