Veelgestelde vragen

 • Zal ik hinder ondervinden van de werken?

  Zoals bij elk bouwproject zal er mogelijks tijdelijk wat overlast kunnen zijn van werfverkeer.

 • Hoe wordt de buurt betrokken bij het nieuwbouwproject?

  Op 2 december 2021 organiseerden we een infomoment voor de omwonenden van de straten rond-om de Fabiolalaan. In maart 2022 verdeelden we een infobrochure in de ruime omgeving van Huize Sint-Augustinus.

 • Hoeveel bouwlagen telt het nieuwe gebouw?

  Het nieuwe gebouw zal 2 bouwlagen tellen, dat is dus minder dan het huidige gebouw.

 • Kan de nieuwbouw potentieel meer wateroverlast veroorzaken in de wijk?

  Nee, het project is in nauwe samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin uitgewerkt, hierbij rekening houdend met de waterproblematiek.
  Er worden voldoende voorzorgsmaatregelen voorzien. Grote regenwaterputten worden aangelegd om het regenwater op het gebouw te kunnen stockeren. Tevens zullen zogenoemde wadi aangelegd worden. Dit zijn reservoirs waarin overtollig water kan opgevangen worden.

 • Wat gebeurt er met het voetbalveld?

  Het voetbalveld zal in zijn huidige vorm verdwijnen en plaats maken voor nieuwe aanplanting van bomen. Dit nadat het voetbalveld 40-50 cm wordt verlaagd als bijkomende buffercapaciteit voor water.

 • Wordt er een nieuwe vijver aangelegd op de site?

  De vijver in zijn huidige hoedanigheid zal verdwijnen. We willen de site zo veilig mogelijk maken, niet in het minst voor onze bewoners (en in het bijzonder voor wie dementie heeft). De aanwezigheid van een toegankelijke vijver genereert risico’s. Daarom wordt er geen nieuwe vijver aangelegd.
  Het verdwijnen van de vijver wordt ons inziens gecompenseerd door de ontwikkeling van een aange-name buitenomgeving die uitnodigt tot activiteit en ontmoeting.

 • Kan de afbraak van het oude gebouw gevaar opleveren voor de buurt (bijvoorbeeld asbest)?

  Het oude gebouw wordt afgebroken volgens de geldende regels en veiligheidsvoorschriften. Hiervoor werden de nodige sloopinventarissen (inclusief een asbestinventaris) opgesteld.

 • Blijft het kinderdagverblijf op zijn huidige locatie?

  Ja. Een groot voordeel is dat het kinderdagverblijf een betere integratie krijgt op de site door de nauwe aansluiting met het belevingsplein.