• Home
  • Nieuws
  • Hoge tevredenheidsscores voor onze woonzorgcentra

Nieuws

Hoge tevredenheidsscores voor onze woonzorgcentra

In het najaar 2021 voerden we een nieuwe tevredenheidsmeting uit bij onze bewoners in de woonzorgcentra, de gebruikers van onze dagverzorgingscentra en hun familie. Op de pagina Rapporten kun je de resultaten raadplegen.

De respons was erg hoog, waardoor de resultaten een betrouwbaar beeld geven. We zijn fier dat we hoge scores halen voor 'algemene tevredenheid' en 'aanbevelen'. Maar we zien ook verbeterpunten. Die situeren zich op het kernthema kwaliteit van leven. Heel de Covid-periode heeft ongetwijfeld een impact gehad op het leven in huis, de maatschappij en bijgevolg op ieders welbevinden. Vanuit onze missie en visie vinden we dit van groot belang en willen we hier op blijven inzetten.

Om deze en andere verbeterpunten aan te pakken, gaan we zeer graag verder in overleg. Hiertoe zullen per woning de resultaten meer in detail met bewoners en/of familieleden worden besproken.

Over de tevredenheidsmeting

Om de drie jaar peilen we in Huize Sint-Augustinus en OLV Ster der Zee naar de tevredenheid van onze bewoners en hun familie. In het najaar 2021 gebeurde dat op basis van gestandaardiseerde vragenlijsten in samenwerking met het onafhankelijke BING Research. De vragenlijsten bestaan uit twee kernindicatoren en 10 kernthema’s gelinkt aan kwalitatief wonen en leven van bewoners en hun familie.

  • De twee kernindicatoren zijn tevredenheid en loyaliteit. 
  • De 10 kernthema’s zijn: kwaliteit van leven, onthaal, accommodatie, maaltijden, zorgverlening door zorgteam, medische begeleiding, activiteitenaanbod, zingeving, informatie, klachtenbehandeling.