Hartelijk welkom in ons huis!

Bezoek van familie, vrienden en naasten is erg belangrijk voor onze bewoners. Daarom stellen wij je bezoek en aanwezigheid erg op prijs.


Bezoekuren

Huize Sint-Augustinus is een open huis en heeft geen bezoekuren. Familie en vrienden zijn altijd welkom. Vanaf 21 uur is de ingang weliswaar gesloten, maar ook dan is bezoek mogelijk. Wel vragen wij om ‘s avonds de nodige stilte te respecteren om anderen niet te storen.


Café

Onze enthousiaste ploeg vrijwilligers verwelkomt je graag in ons café, dat open is van woensdag tot zondag, telkens van 14 tot 16 uur. Je kunt er genieten van een drankje of een kleine versnapering. Op zonnige dagen is het zalig vertoeven op ons zuidgericht terras.


Openingsuren sociale dienst 

Heb je een vraag voor onze sociale dienst? Je kunt hen bereiken op:

 • Maandag tot vrijdag: 9 tot 16.30 uur 
 • Zaterdag en zondag: gesloten 

Aandachtspunten voor bezoekers

Wij vragen je om rekening te houden met volgende aandachtspunten uit onze gedragscode voor bezoekers:

Respect

De basisregel in ons huis is respectvol omgaan met elkaar. We behandelen elkaar correct en zijn vriendelijk en beleefd. 

Veiligheid

Veiligheid van onze bewoners is voor ons cruciaal.

 • Gelieve alle voorzorgsmaatregelen stipt na te leven (gebruik van handgel, mondmasker wanneer dat van kracht is).
 • Bij agressief gedrag en herhaaldelijk schelden, schreeuwen of discriminerende taal word je verzocht om het gebouw te verlaten. 
 • Ook onze medewerkers verdienen het om correct benaderd te worden.
 • Bezoekers hebben eveneens recht op een correcte behandeling. Onaangepast gedrag van medewerkers of bewoners kan je melden bij de hoofdverpleegkundige of de dagelijkse leiding, of bij onze interne klachtenbehandelaar.

Rookverbod - gebruik van drank en drugs

 • Ons huis is een rookvrij gebouw voor externen. Roken kan enkel buiten op het terras aan het café.
 • Alcohol nuttigen kan. Maar als je kennelijk onder invloed bent van drank en/of drugs en daardoor niet redelijk aanspreekbaar, word je verzocht om ons huis te verlaten.

Privacy

 • Het fotograferen en het maken van beeld- of geluidsopnamen zonder schriftelijke toestemming van de betrokken personen en van de directie is niet toegestaan.
 • Medewerkers en vrijwilligers geven geen informatie over bewoners aan derden. Gesprekken verlopen via de gekende contactpersonen.
 • Privacygevoelige gesprekken vinden plaats in een besloten ruimte. We praten niet over elkaar maar met elkaar.