Aanspreekpunt voor ouderen De Veste

Betrokken medewerkers

Psychiaters: dr. Steven Huysmansdr. Marijn Tijssen
Neuroloog: dr. Paul Vanooteghem
Psycholoog: Joke Vanhauwere
Sociale dienst: Céline Geunis

Contact

 • Vestenstraat 3, 3290 Diest
 • de.veste@sad.be*
 • bereikbaar via 013 38 06 68 op:
  • maandag van 13 tot 16 uur
  • woensdag van 13 tot 16 uur

*Verstuur nooit medische gegevens via e-mail.

De Veste is een algemeen aanspreekpunt voor ouderen met psychische en/of cognitieve problemen. Ons multidisciplinair team bestaat uit een neuroloog, een psychiater, een assistent-psychiater, een klinisch psycholoog, een maatschappelijk werker, een ergotherapeut en een psychologisch consulent.  


Wie kan bij ons terecht?

 • ouderen met psychische problemen (60+)
 • personen met geheugenproblemen (ongeacht hun leeftijd)
 • hun mantelzorgers en omgeving
 • betrokken hulpverleners van de eerste lijn

Bij De Veste kun je terecht met onder andere: een verstoorde stemming, angstklachten, levensfaseproblematiek, geheugenproblemen, gedragsverandering of een andere onduidelijkheid over mentale functies. 


Wat kunnen wij voor je doen?

 • screenen van cognitieve functies en psychische problemen
 • een diagnose stellen
 • advies geven over behandeling
 • wegwijs maken in het sociale netwerk
 • oplossingen aanreiken om de omgeving van de cliënt aan te passen aan zijn of haar noden
 • opvolging
 • ondersteuning van mantelzorgers via een gesprek en/of groepssessies

Factuur

Raadplegingen en onderzoeken worden achteraf aangerekend. Wij bezorgen je een factuur met overschrijvingsformulier via de post. Een consultatie bij de arts gebeurt op basis van de Riziv-nomenclatuur, bij de psycholoog volgens vaste tarieven. 

Sommige ziekenfondsen geven een tegemoetkoming voor psychotherapie. Dat vraag je best na bij je ziekenfonds zelf. Op de factuur staan alle gegevens vermeld om die terugbetaling aan te vragen.